Scholing La Luna Pro

Scholingsaanbod La Luna Pro

Wij bieden scholing aan voor iedereen. Wij hebben plek voor maximaal 10 personen, afhankelijk om welke scholing het gaat.
Graag inschrijven voor scholing via het contact formulier hiernaast. Daarbij is het belangrijk dat de naam, genoten opleiding en welke scholing op welke datum, wordt ingevuld. Tenzij anders beschreven. Onze expertise ligt op cz gebied. 

Medicatie veiligheid en de richtlijnen rondom de veiligheid.

Je leert o.a. de medicatie soorten, toedieningsvormen, de controle’s, hoe uit te reiken, opiaten en wie welke verantwoording heeft en hoe je de medicatie registreert. Voor de praktijk les maak je eerst een medicatie werkstuk.

Huiswerk: medicatie werkstuk maken en inleveren voor 1 september 2017

Datum: Dinsdag 10 oktober 2017 om 12.15 uurAfbeeldingsresultaat voor medicatiefouten
Mentor: Wilma Bijl en Mecheline Middel-Mul
Alleen voor de hulpverleners binnen La Luna Care.

 

 

10550854_605716249563296_5601080431687478902_nBij deze cursus leer je de praktische vaardigheid van Airstacken, de risico’s en contra indicaties.
Tevens leer je meer over longinhoud, zuurstof opname en bloedsomloop.

Kosten € 35,00 ( Gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 14 uur
Datum: Dinsdag 12 september theorie en praktijk examen 19 september om 13.30 tot 14.30 uur
Donderdag 13 juli 2017 theorie en praktijk en 20 juli examen 14.00 tot 15.15 uur
Vrijdag 14 juli 2017 theorie en praktijk en 21 juli examen 14.00 tot 15.15 uur
Dinsdag 18 juli 2017 theorie en praktijk en 25 juli examen 14.00 tot 15.15 uur
Woensdag 19 juli 2017 theorie en praktijk en 26 juli examen 14.00 tot 15.15 uur
Accreditatie: 
Mentor: Wilma Bijl 

 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor ergotherapie

Wat doet een ergotherapeut, en wanneer schakelen wij hem in? Weet jij wat een ergotherapeut voor jouw cliënt kan doen?
Weet jij wat en ergotherapeut voor jou kan doen? Optimale zelfstandigheid in woon- leef en werkomgeving.

Kosten € 35,00 ( gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 15.30 uur
Datum: Maandag 10-05-2017

Accreditatie: 0
Mentor: Jet Aalders

 

Ethiek gaat iedereen aan. Iedereen handelt namelijk vanuit bepaalde ideeën, intuïties of gevoelens over wat goed is om te doen. Elk mens heeft een dergelijke morele ervaring of beschikt over morele opvattingen.

Die ervaring of opvattingen worden op de proef gesteld wanneer de zaken anders gaan dan we graag gezien zouden hebben. We vinden dat wat gebeurt dan niet vanzelfsprekend en voelen onbehagen. Zo ontstaan morele problemen en discussies. Zo ontstaat behoefte aan moreel beraad. Het niveau van het individu richt zich op de relatie tussen zorgverlener en cliënt. Kwesties rond het beroepsgeheim en informatieverstrekking springen in het oog, maar ook de vraag naar wat voor soort hulpverlener-cliënt relatie nu eigenlijk goede zorg oplevert, speelt hier.

Kosten: € 35,00 ( Gratis voor medewerkers van La Luna Care) Afbeeldingsresultaat voor ethisch dilemma
Tijd: 16.30 uur
Datum: woensdag 10 mei 2017 
Accreditatie: 0

In deze cursus leer je de theoretische kennis over Diabetes Mellitus en de praktische vaardigheden van subcutaan injecteren en glucose meten. Tevens de risico’s en contra indicaties.

Kosten € 35,00 ( gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 13.30 uur
Datum: Maandag 01-05-2017
Accreditatie: Bij genoeg animo zal deze cursus gecrediteerd worden met 3 punten
Mentor: Wilma Bijl

Met de nieuwe App Risicoscan kunnen zorgmedewerkers eenvoudig en snel gezondheidsrisico’s bij ouderen signaleren. Door het doorlopen van een korte screening, kun je gezondheidsrisico’s signaleren zoals ondervoeding, mondproblemen, huidletsel, incontinentie en vallen.

Voor medewerkers van La Luna care
Tijd: 11 uur
Datum: woensdag 11 januari 2017
Accreditatie V&VN: —
Mentor: Milou Kremer

Een externe katheter, ook wel uritip, uitwendige of condoomkatheter genoemd, is een hulpmiddel voor mannen voor het afvoeren van urine. Het is een op een condoom lijkende hoes die over de penis wordt geschoven en voorzien is van een afvoerbuisje dat aan de
urine opvangzak wordt gekoppeld.

Kosten: € 35,00 + (voor medewerkers La Luna Care gratis)
Tijd: 12 uur
Datum: woensdag 11 januari 2017
Accreditatie V&VN: —
Mentor: Wilma Bijl

ACT-Zwachtelen. Als de benen opgezwollen zijn, hebben de benen een grotere maat dan normaal. Daardoor zouden wij een te grote steunkous aanmeten. In het begin doet een te grote steunkous zijn werk wel. Totdat het oedeem afneemt, dan zakken de steunkousen af en hebben ze geen effect meer.

Kosten: Voor medewerkers La Luna Care
Tijd: 13.30 – 15.00 uur.
Datum: 21 februari en 31 oktober  2017
Accreditatie V&VN: —
Mentor: Deze cursus wordt in Haren gegeven bij OIM.

 

Workshop medipoint hulpmiddelen / steunkousen aantrekken.

Datum: 19 mei 2016 15.30 tot 17.30 uur Nieuwe datum volgt.
Kosten: €35,-  voor La Luna Care medewerkers gratis

 

 

Scholing wondzorg, skin tears van Molnlycke.

Wat te doen bij een fragiele huid? Tijdens deze cursus komt dit volop aanbod. Voor aanvang is enig verdieping over het TIME-model gewenst. Deze dag krijg je materialen te zien die ingezet kan worden zowel preventief als curatief.

Datum: 27 november 2017 om 15.30-17.00 uur
Kosten: € 35,- voor medewerkers van La Luna Care gratis
Accreditatie punten V&VN:

UITNODIGING Mölnlycke en Icare Lelystad nodigen u graag uit op een interactieve scholing/ overlegavond: ‘WONDBELEID BIJ DECUBITUS, EEN KUNDE’ OP WEG NAAR MEER COMFORT, SNELLERE GENEZING, LAGERE KOSTEN

Tijdens deze educatieve sessie zal gastspreker, Marita Schlepers, verpleegkundig specialist, verbonden aan het UMCG Beatrixoord te Haren en Verpleegkundig Topzorg, haar expertise met u delen.

Hebt u een bepaalde casus uit uw praktijk die u aan bod wil laten komen? Gelieve Scholing Dichtbij hierover informeren, we gaan er graag op voorhand mee aan de slag.

Datum: 12 september 2017 van 16.30 uur- 17.00 uur inloop met een lichte maaltijd. Scholing van 17.00 uur- 19.30 uur

Doelstellingen: 1. Decubitus beter begrijpen 2. Inzichten in kostenefficiënte behandelingswijze 3. Bespreking Casuïstiek 4. Faciliteren van meer samenwerking 5. Mölnlycke behandelingsoplossingen

Locatie: Rouaanstraat 20A 9723 CD Groningen
Wij kijken er alvast naar uit u te kunnen verwelkomen. Mogen wij u vriendelijk vragen uw aanwezigheid telefonisch of per email te bevestigen aan Scholing Dichtbij T) 050 577 8886 E) info@scholingdichtbij.nl vóór 5 september as.
Bij deelname ontvangt u een persoonlijk Decubitus wondcertificaat en een Mölnlycke informatiepakket.

Wondzorg – verband materiaal BSN

Datum: 1 april 2016 om 15.30 tot 17.30 uur Nieuwe datum volgt.
Kosten: €35,-   voor medewerkers La Luna Care gratis
Accreditatie punten V&VN: (3 als je de e-learning erbij doet)

 

 

 

 

Elastische kousen EMJE

Datum: 10 maart 2016 om 15.30 tot 17.30 uur
Kosten: € 35,00 Voor medewerkers La Luna Care gratis.
accreditatie punten V&VN: 2

 

 

In deze cursus leer je waarom en hoe je moet katheteriseren, de risico’s, de verschillende anatomie en man en vrouw. daarnaast leer je blaasspoelen en de verschillende materialen en producten.

Kosten: € 35,00 + (voor medewerkers La Luna Care gratis)
Tijd: 19 uur
Datum: woensdag 29 juni 2016 woensdag Nieuwe datum volgt.
Accreditatie V&VN: —
Mentor: Wilma Bijl

 

 

1495917_1579881848901389_4599038462484658085_oCulturele diversiteit

We gaan hier in op de culturele verschillen en hoe we de zorg hier op aanpassen. Respect, deskundigheid en protocollen.

Kosten € 35,00 ( Gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 19 uur
Datum: woensdag 13 januari 2016 Nieuwe datum volgt.
Accreditatie: Bij genoeg animo zal deze cursus gecrediteerd worden met 3 punten
Mentor: Alex Middel

 

De mens achter de beperking.

We gaan hier in op de gedragsproblemen/ veranderingen die voortkomen uit de beperking en onbegrip door situatie en omgeving. Verschillende factoren spelen mee en hoe kijk je naar de cliënt vanuit jouw referentie kader en hoe kun je zonder jezelf te verliezen er voor de cliënt te zijn.

Kosten € 35,00 ( gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 19 uur
Datum: woensdag 13 januari 2017 Nieuwe datum volgt.
Accreditatie: Bij genoeg animo zal deze cursus gecrediteerd worden met 3 punten
Mentor: Alex Middel

27ee20260ab58608eba459928d43b780_normalDe cursus gaat in op de verschillende middelen die verslavend zijn en zorgen voor gedragsveranderingen, wat ze met je doen en hoe je omgaat met cliënten die deze middelen gebruiken zonder ze te willen behandelen. Wij zijn geen behandelaars maar begeleiders en verzorgers.

Kosten € 35,00 (Gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 19 uur
Datum: woensdag 31 augustus 2016 Nieuwe datum volgt.
Accreditatie: Bij genoeg animo zal deze cursus gecrediteerd worden met 3 punten
Mentor: Alex Middel

 

Deze cursus wordt verzorgt door Fysio-Therapie Hoogezand. Hier leer je de kunst van het zwachtelen, de gevaren en de contra-indicaties en vooral de voordelen van zwachtelen . Tevens het belang van oedeem therapie en cz interventies die wij aansluitend kunnen maken op de behandeling van de Oedeem/fysiotherapeut. Website Fysio Hoogezand

Kosten: € 35,- (Gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 13.30 tot 15.30 uur
Datum: Vrijdag … oktober 2016 Nieuwe datum volgt.
Accreditatie V&VN:….
Mentor: Harriette Slagers Fysiotherapie Hoogezand Oedeem therapeute

 

 

kantelingen afbeelding 1In deze cursus leer je alle verplaatsingstechnieken en transfers die nodig zijn in de zorg.
We maken gebruik van de actieve en passieve lift, glijzeil, rolstoel, hoog/laag bed enz.

Kosten: € 35,00 ( Gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 19 uur
Datum: woensdag …. oktober 2017 Nieuwe datum volgt.
Accreditatie bij V&VN: bij voldoende animo zal deze cursus worden geaccrediteerd

 

 

11722232_695288490606071_6427477391434187621_oBen je mantelzorger of zorgverlener? Je kunt ons skillslab huren.

Skillslab incl. Bed, multifunctionele verpleegpop, materialen en beamer.
Incl. Gebruik van lokaal en koffie/thee. 3 uur voor € 75,00.

Volgen van een klinische les bij een van onze wijkverpleegkundige incl. Huur skillslab kan ook, voor zorgverleners of mantelzorgers. € 195,00 maximaal 8 personen. 

Als mantelzorger is het ook fijn om bepaalde handelingen te leren. Wij kunnen u helpen met het eigen maken van zorgen voor een naasten of dierbare. Hierdoor kunt u meedraaien in het zorgsysteem samen met de thuiszorg die al komt.

 

Complementaire basis zorg. ( dit is de uitgebreide cursus)

Je leert op praktische wijze wat complementaire zorg is en hoe dit toegepast kan worden in de alledaagse praktijk van de zorg…
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Wat is complementaire zorg? En wat niet? Doel, herkomst, uitgangspunten.
  • Kennismaking met verschillende soorten interventies, zoals kruiden, etherische olie, massage en ontspanningsoefeningen.
  • Methodisch complementaire zorg verlenen.

Je leert een aantal eenvoudig toe te passen interventies die het comfort van je patiënt kunnen verbeteren. Zoals het bereiden van kruidenthee, een handmassage, een voetenbad, werken met ontspanning,
Alle vaardigheden worden meerdere keren geoefend, zodat je er echt wat mee kunt in de praktijk.
Daarnaast oefen je de vaardigheden ook thuis. Doordat je meteen aan de slag gaat met  het geleerde kan je gerichte vragen stellen en optimaal gebruik maken van de deskundigheid van de docent en de ervaringen van je groepsgenoten.

Als je deze cursus hebt afgesloten met een certificaat kan je je inschrijven bij het deskundigheidsdomein complementaire zorg in het kwaliteitsregister V&V. Hiermee kan je aan je werkgever en patiënt aantonen dat je deskundig bent op het gebied van de complementaire zorg. – See more at:http://complementair.venvn.nl/Cursussen/Basiscurcus#sthash.SlqLlOZY.dpuf

Kosten: Zie complementair venvn
Tijd: 10.30 tot 17.00 uur
Datum:  Zie hierboven
Accreditatie:  18 punten
Mentor: Wilma Bijl

 

 

Complementaire zorg “voetmassage/onderbeen”voetmassage 2

Hier leer je hoe je door middel van voet en onderbeen massage, pijn kunt verlichten en vocht kunt afdrijven, dit kan als resultaat hebben dat steunkousen uitgesteld kunnen worden of helemaal niet nodig zijn. Het is een ontspannen manier die ook meehelpt om het zelfhelend vermogen aan te sporen.

Kosten € 35,00 (Voor medewerkers van La Luna Care gratis)
Tijd: 13.30 uur tot 15.30 uur
Datum: Donderdag 14 september 2017
Accreditatie: —
Mentor: Mecheline Middel-Mul www.puurmech.nl

 

Complementaire zorg “hand en arm massage”voetmassage 2

Hier leer je hoe je door middel van hand en onderarm massage, pijn kunt verlichten en vocht kunt afdrijven, dit kan als resultaat hebben dat steunkousen uitgesteld kunnen worden of helemaal niet nodig zijn. Het is een ontspannen manier die ook meehelpt om het zelf helend vermogen aan te sporen.

Kosten € 35,00 (Voor medewerkers van La Luna Care gratis)
Tijd: 13.30 uur tot 14.30 uur
Datum: 22 mei 2017
Accreditatie: —
Mentor: Wilma Bijl

 

 

497432160a-0c411998536fbbed57f4624ac7056eb9Complementaire zorg “Introductieles mindfullness”

Deze cursus is bedoeld om je een indruk te geven wat mindfullness is en wat je er aan kunt hebben, tevens gaan we gelijk aan de gang met een ademhalingsoefening.

Hoe helpen we ons zelf om er nog beter voor onze cliënten te zijn?
Aandachtsgericht bezig zijn…
Elk dier leeft in het hier en nu en is dus de hele dag mindful…
Tevens leer je hoe jouw houding bijdraagt aan een massage…

Kosten € 12,50
Tijd: 19.30 uur
Datum: Woensdag; introductie Les  groep 1, 14 september 2016 /  Groep 2,  21 september 2016 / Groep 3, 26 oktober / groep 4, 2 november.
Woensdag 7 december start de mindfulness in groepsverband om de week. Kosten €125,00 

Accreditatie: ….
Mentor: Mecheline Middel-Mul via www.puurmech.nl

 

 

headerComplementaire zorg ” massage”

Deze cursus leert jou de basis technieken en meer van een gehele lichaamsmassage en de contra indicaties bij chronisch zieken.

Een aantal voorbeelden waarin complementaire zorg kan worden toegepast binnen de Thuiszorg.

Een terminale patiënt die zich moeilijk kan ontspannen, door angst, verwarring en onrust en door deze zorg wel rustig kan slapen,  of een zorgvrager met een spier ziekte die graag even de spieren wil ontspannen en uitrekken. Vocht afdrijving bevorderen van oedemateuze benen of armen.  Maar ook dwang standen kun je tijdelijk verlichten, naar aanleiding van bv. een cva. Het is tevens een efficiënte manier van pijnverlichting.

Een aantal voordelen hiervan zijn dat wij pijnbestrijding, vocht afdrijving en angsten kunnen verminderen.

Kosten: € 225,00 ( medewerkers La Luna Care krijgen 15% korting)
Tijd: 18.30 uur t/m 21.30 uur
Datum: Donderdag 2 febr. 16 febr. 23 febr. en 2 maart.
Accreditatie V&VN: Bij genoeg animo zal deze cursus opnieuw worden geaccrediteerd met 14 punten.
Mentor: Mecheline Middel-Mul

 

Complementaire zorg “Mindfulness in groepsverband”

Ik leer je hoe je mindfulness kunt integreren in jouw leven en werk, hoe je in rust waarlijk aanwezig kunt zijn.
Ik neem je mee in een geleide meditatie en gaan aan de gang met een ademhalingsoefeningen.

Hoe helpen we ons zelf om er nog beter voor onze cliënten te zijn?
Aandachtsgericht bezig zijn…
Elk dier leeft in het hier en nu en is dus de hele dag mindful…
Tevens leer je hoe jouw houding bijdraagt aan een massage…

Kosten € 125,00
Tijd: 19.30 uur
Datum: 7 december 2016 start de groep om de week
Accreditatie:
Mentor: Mecheline Middel-Mul via www.puurmech.nl

In deze 2 daagse cursus zul je de vaardigheden leren om healing touch uitvoer baar te maken.

Healing Touch is een ontspannende en helende energie therapie die helpt om de fysieke, mentale, emotionele en spirituele balans in evenwicht te brengen.  Healing Touch werkt op je energiecentra en energievelden om jouw natuurlijk immuunsysteem en zelfhelend vermogen te ondersteunen.  Het is een veilige behandeling voor alle leeftijden en gaat harmonisch samen met de reguliere gezondheidszorg.

Healing Touch kan jou helpen in geval van: stress, angst, depressie, voor het verminderen van pijn, ter versterking van het immuunsysteem, voor een sneller herstel na chirurgie, bij nek- of rugproblemen, voor spirituele verdieping, ter ondersteuning bij kankerpatiënten, aanvullend bij palliatieve zorg, ter bevordering van wondheling, om een gevoel van welbehagen te bevorderen etc.

link Healing touch filmpje

Datum : 22 en 23 februari, 13 en 14 april, 1 en 2 juni 2017
Kosten: € 295,00
Accreditatie:  18 punten
Mentor: Wilma Bijl
Ook in company training
Voor actuele data of opgeven  zie de link hieronder
Link Healing touch

Inschrijven scholing

6 + 1 =