Scholingsaanbod La Luna Pro

Wij bieden scholing aan voor iedereen. Wij hebben plek voor maximaal 10 personen, afhankelijk om welke scholing het gaat.
Graag inschrijven voor scholing via het contact formulier hieronder.
Daarbij is het belangrijk dat de naam, genoten opleiding en welke scholing op welke datum, wordt ingevuld.
Tenzij anders beschreven.

Blijf leren?

Hoe groot is jouw kennis over de geestelijke gezondheidszorg? Weet je alles al of wil je jouw kennis nog verder verdiepen?

Graag hiernaast inschrijven welke scholing je wilt volgen, wat je functie is, welk diploma je hebt en waar je werkzaam bent.  Zonder volledige informatie ben je niet ingeschreven voor de scholing.

Inschrijven scholing

Contact formulier

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Huren

Ben je mantelzorger of zorgverlener? Je kunt ons skillslab huren. Skillslab incl. Bed, multifunctionele verpleegpop, materialen en beamer. Incl. Gebruik van lokaal en koffie/thee. 3 uur voor € 75,00.Volgen van een klinische les bij een van onze wijkverpleegkundige incl. Huur skillslab kan ook, voor zorgverleners of mantelzorgers. € 195,00 maximaal 8 personen.  Als mantelzorger is het ook fijn om bepaalde handelingen te leren. Wij kunnen u helpen met het eigen maken van zorgen voor een naasten of dierbare. Hierdoor kunt u meedraaien in het zorgsysteem samen met de thuiszorg die al komt. I.V.M. onze verhuizing naar het Medisch centrum Hoogezand-Sappemeer is het skillsab tijdelijk niet bruikbaar.

Aanbod scholing, klinische lessen en cursussen.

Middelen gebruik

De cursus gaat in op de verschillende middelen die verslavend zijn en zorgen voor gedragsveranderingen, wat ze met je doen en hoe je omgaat met cliënten die deze middelen gebruiken zonder ze te willen behandelen. Wij zijn geen behandelaars maar begeleiders en verzorgers.

Kosten € 35,00 (Gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 19 uur Datum: woensdag 31 augustus 2016 Nieuwe datum volgt.
Accreditatie: Bij genoeg animo zal deze cursus gecrediteerd worden met 3 punten
Mentor: Alex Middel

Diabetes Mellitus

In deze cursus leer je de theoretische kennis over Diabetes Mellitus en de praktische vaardigheden van subcutaan injecteren en glucose meten. Tevens de risico’s en contra indicaties.

Kosten € 45,00 ( gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 13.30 uur
Datum: Maandag 01-05-2017
Accreditatie: Bij genoeg animo zal deze cursus gecrediteerd worden met 3 punten
Mentor: Wilma Bijl

Innocare systeem

In deze cursus leer je hoe je de Inocare bij jouw cliënten aanlegt.

De zwaartekracht werkt 24 uur per dag. Wanneer je niet in staat bent om van houding te veranderen, ondervind je hiervan nadelen. Het Comfort Ligsysteem kan zowel bij kinderen als volwassenen gebruikt worden. Het kan worden ingezet bij spastische tetraplegie, spierziekten, dementieel sydroom of anderszins. Maar ook bij pijnklachten als gevolg van reuma of MS. Het systeem is uitermate geschikt om bij psychogeriatrische of somatische patiënten stijfheid of contractuurvorming te voorkomen of te verminderen.https://youtu.be/kJxK-I7LikE

Kosten: Gratis maar alleen toegankelijk voor medewerkers van La Luna Care
Tijd: 16 uur
Datum: Donderdag 15 februari 2018
Accreditatie: 0

Katheteriseren

In deze cursus leer je waarom en hoe je moet katheteriseren, de risico’s, de verschillende anatomie en man en vrouw. daarnaast leer je blaasspoelen en de verschillende materialen en producten.

Cursus ‘Blaaskatheterisatie man incl. E-Nursing
Inleiding
Het inbrengen van blaaskatheters is een veel uitgevoerde handeling in de gezondheidszorg. Dit mag alleen door een arts, verpleegkundige of verzorgende gedaan worden die daarvoor bevoegd en bekwaam is: het katheteriseren van de blaas bij mannen is namelijk een voorbehouden handeling.
Deze cursus geeft kennis en inzicht die nodig zijn om veilige zorg te kunnen geven aan patiënten die een blaaskatheter nodig hebben. De cursus is bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden (in opleiding) die blaaskatheterisatie bij mannen willen gaan leren, of die theorie en achtergrondkennis weer willen opfrissen.
In de cursus gaan we er van uit dat algemene kennis betreffende zorghygiëne aanwezig is.

De hoofdstukken met betrekking tot medicatie toedienen zijn gebaseerd op de (KICK) protocollen en achtergrondinformatie van Vilans, het Kenniscentrum voor langdurige zorg.
Omdat het van belang is de wettelijke voorschriften rond voorbehouden handelingen te kennen,adviseren wij de gratis cursus “Kwaliteit, veiligheid en wet BIG” bij ons te volgen.
Bij het in de praktijk brengen van het geleerde, dienen de eigen protocollen van de instelling te worden geraadpleegd.

Kosten: € 45,00 + (voor medewerkers La Luna Care gratis)
Tijd: 13.30 uur
Datum: Donderdag  ……. 2018
Accreditatie V&VN: 8 punten
Mentor: Wilma Bijl

Culturele diversiteit

Culturele diversiteit We gaan hier in op de culturele verschillen en hoe we de zorg hier op aanpassen. Respect, deskundigheid en protocollen.

Kosten € 45,00 ( Gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 19 uur
Datum: Donderdag 12 April 2018
Accreditatie: Bij genoeg animo zal deze cursus gecrediteerd worden met 3 punten
Mentor: Alex Middel

V.A.C. therapie

V.A.C. staat voor Vacuüm Assisted Closure. Dit betekent dat er vacuüm wordt gebruikt bij de behandeling van een wond. Dit vacuüm wordt gecreëerd door een pomp en een wondbedekker (een soort spons). De pomp zorgt voor een negatieve druk op de wond. Daardoor wordt er vocht uit de wond getrokken, dat via de spons doorgegeven wordt aan een slang. Deze slang voert het vocht af naar een opvangbeker. De V.A.C.®-Therapy zorgt ervoor dat de wond minder diep wordt en stimuleert de doorbloeding en de aangroei van nieuw weefsel, waardoor de wond beter kan genezen.

Kosten: € 45,00 ( Gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 13.30 uur
Datum: Vrijdag 8 december 2017 Accreditatie bij V&VN: 0
Mentor: Geja Mensinga en Robert de Koe

Uritip

Een externe katheter, ook wel uritip, uitwendige of condoomkatheter genoemd, is een hulpmiddel voor mannen voor het afvoeren van urine. Het is een op een condoom lijkende hoes die over de penis wordt geschoven en voorzien is van een afvoerbuisje dat aan de urine opvangzak wordt gekoppeld.

Kosten: € 45,00 + (voor medewerkers La Luna Care gratis)
Tijd: 12 uur
Datum: woensdag 11 januari 2017
Accreditatie V&VN: —
Mentor: Wilma Bijl

De mens achter de beperking.

De mens achter de beperking.

We gaan hier in op de gedragsproblemen/ veranderingen die voortkomen uit de beperking en onbegrip door situatie en omgeving. Verschillende factoren spelen mee en hoe kijk je naar de cliënt vanuit jouw referentie kader en hoe kun je zonder jezelf te verliezen er voor de cliënt te zijn.

Kosten: € 45,00 ( gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 19 uur
Datum: woensdag 14 februari 2019
Accreditatie: 0
Mentor: AlexMiddel

Workshop hulpmiddelen.

Je leert hoe je een hulpmiddel kunt inboeken en uitlenen via zorg pro online en welke hulpmiddelen er in de uitleen (zorgverzekering), verhuur en verkoop bij ons te verkrijgen zijn. Dit zodat je altijd zelf alles kunt regelen voor jouw cliënten op het moment dat dit nodig is.

Datum: 19 februari 2019 13.00 tot 15.00 uur
Kosten: € 45,- Voor La Luna Care medewerkers gratis
Mentor: ………

Ergotherapie

Wat doet een ergotherapeut, en wanneer schakelen wij hem in? Weet jij wat een ergotherapeut voor jouw cliënt kan doen? Weet jij wat en ergotherapeut voor jou kan doen? Optimale zelfstandigheid in woon- leef en werkomgeving.

Kosten € 45,00 ( gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 15.30 uur
Datum: Maandag 26-03-2018 Accreditatie: 0
Mentor: Jet Aalders

Verplaatsingstechnieken

In deze cursus leer je alle verplaatsingstechnieken en transfers die nodig zijn in de zorg. We maken gebruik van de actieve en passieve lift, glijzeil, rolstoel, hoog/laag bed, turner enz.

Kosten: € 45,00 ( Gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 15.30 uur
Datum: woensdag 31 oktober 2018
Accreditatie bij V&VN: 0
Mentor: Annabel Moesker (aandachtsvelder ergonomisch werken)

Medicatie veiligheid

Medicatie veiligheid en de richtlijnen rondom de veiligheid.   Je leert o.a. de medicatie soorten, toedieningsvormen, de controle’s, hoe uit te reiken, opiaten en wie welke verantwoording heeft en hoe je de medicatie registreert. Voor de praktijk les maak je eerst een medicatie werkstuk.

Huiswerk: medicatie werkstuk maken en inleveren voor 1 september 2017
Datum: Dinsdag 10 oktober 2017 om 12.15 uur
Mentor: Wilma Bijl en Mecheline Middel-Mul Alleen voor de hulpverleners binnen La Luna Care.

Risicoscan

Met de nieuwe App Risicoscan kunnen
zorgmedewerkers eenvoudig en snel gezondheidsrisico’s bij ouderen signaleren. Door het doorlopen van een korte screening, kun je gezondheidsrisico’s signaleren zoals ondervoeding, mondproblemen, huidletsel, incontinentie en vallen.  

Voor medewerkers van La Luna care Tijd: 11 uur
Datum: woensdag 11 januari 2017
Accreditatie V&VN: —
Mentor: Milou Kremer

ACT-Zwachtelen

ACT-Zwachtelen. Als de benen opgezwollen zijn, hebben de benen een grotere maat dan normaal. Daardoor zouden wij een te grote steunkous aanmeten. In het begin doet een te grote steunkous zijn werk wel. Totdat het oedeem afneemt, dan zakken de steunkousen af en hebben ze geen effect meer.

Kosten: € 45,00 Voor medewerkers La Luna Care (gratis)
Tijd: 13.30 – 15.00 uur.
Datum: 21 februari en 31 oktober  2017
Accreditatie V&VN:
Mentor: Deze cursus  gegeven door OIM.

Airstacken,longen en bloedsomloop

Bij deze cursus leer je de praktische vaardigheid van Airstacken, de risico’s en contra indicaties. Tevens leer je meer over longinhoud, zuurstof opname en bloedsomloop.

Kosten € 45,00 ( Gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 14 uur
Datum: Dinsdag 12 september theorie en praktijk examen 19 september om 13.30 tot 14.30 uur Donderdag 13 juli 2017 theorie en praktijk en 20 juli examen 14.00 tot 15.15 uur Vrijdag 14 juli 2017 theorie en praktijk en 21 juli examen 14.00 tot 15.15 uur Dinsdag 18 juli 2017 theorie en praktijk en 25 juli examen 14.00 tot 15.15 uur Woensdag 19 juli 2017 theorie en praktijk en 26 juli examen 14.00 tot 15.15 uurAccreditatie:
Mentor: Wilma Bijl

GGZ College, een webinar boordevol interactie…

Hoe groot is jouw kennis over de geestelijke gezondheidszorg? Weet je alles al of wil je jouw kennis nog verder verdiepen?Naast alle GGZ-instellingen zijn er nog tientallen instanties die nauw verbonden zijn aan de geestelijke gezondheidszorg. Denk hierbij aan politie, gemeentes en ziekenhuizen, maar ook aan verslavingszorg, daklozenopvang en scholen. Iedere instantie is op een andere manier betrokken bij de cliënten van GGZ-instellingen. Wij willen door middel van het GGZ College de kennis over de psychiatrie bij deze doelgroep vergroten. Hoe we dat gaan doen? Door een interactief tafelgesprek te organiseren met interessante sprekers, prikkelende stellingen en prachtige verhalen. Ieder GGZ College heeft een ander thema en kan zowel online als in de zaal bekeken worden. Voor het GGZ College is accreditatie aangevraagd bij verschillende beroepsverenigingen.

Het eerstvolgende GGZ College vindt plaats op dinsdag 23 januari 2018 met het thema ‘transitiepsychiatrie’. Meld je hier aan.

Voor onderstaande beroepsgroepen wordt accreditatie aangevraagd:

  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

  • Verpleegkundig Specialisten Register

  • Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatiecommissie POH-GGZ

  • Beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers (Registerplein)

Full Job Description

Wondzorg

Klinische les Wondzorg

Algemene wondzorg, implementatie van het wondplan, oftewel het wondverzorgingsformulier de Herintrede.

Datum: 31 april 2018 om 13.30 tot 15.30 uur 
Kosten: €35,-  
voor medewerkers La Luna Care gratis 
Accreditatie punten V&VN:
Mentor: Milou Kremer

 

Scholing wondzorg, skin tears van Molnlycke. Wat te doen bij een fragiele huid? Tijdens deze cursus komt dit volop aanbod. Voor aanvang is enig verdieping over het TIME-model gewenst. Deze dag krijg je materialen te zien die ingezet kan worden zowel preventief als curatief.

Datum: 27 november 2017 om 15.30-17.00 uur Kosten: € 45,- voor medewerkers van La Luna Care gratis
Accreditatie punten V&VN:

UITNODIGING
Mölnlycke en Icare Lelystad nodigen u graag uit op een interactieve scholing/ overlegavond: ‘WONDBELEID BIJ DECUBITUS, EEN KUNDE’ OP WEG NAAR MEER COMFORT, SNELLERE GENEZING, LAGERE KOSTEN Tijdens deze educatieve sessie zal gastspreker, Marita Schlepers, verpleegkundig specialist, verbonden aan het UMCG Beatrixoord te Haren en Verpleegkundig Topzorg, haar expertise met u delen. Hebt u een bepaalde casus uit uw praktijk die u aan bod wil laten komen? Gelieve Scholing Dichtbij hierover informeren, we gaan er graag op voorhand mee aan de slag.

Datum: 12 september 2017 van 16.30 uur- 17.00 uur inloop met een lichte maaltijd.
Scholing van 17.00 uur- 19.30 uur

DECUBITUS
Doelstellingen: 1. Decubitus beter begrijpen 2. Inzichten in kostenefficiënte behandelingswijze 3. Bespreking Casuïstiek 4. Faciliteren van meer samenwerking 5. Mölnlycke behandelingsoplossingen Locatie: Rouaanstraat 20A 9723 CD Groningen.

Wij kijken er alvast naar uit u te kunnen verwelkomen. Mogen wij u vriendelijk vragen uw aanwezigheid telefonisch of per email te bevestigen aan Scholing Dichtbij T) 050 577 8886 E) info@scholingdichtbij.nl vóór 5 september as. Bij deelname ontvangt u een persoonlijk Decubitus wondcertificaat en een Mölnlycke informatiepakket. Wondzorg – verband materiaal BSN

Datum: 1 april 2016 om 15.30 tot 17.30 uur Nieuwe datum volgt.
Kosten: €35,-   voor medewerkers La Luna Care gratis
Accreditatie punten V&VN: (3 als je de e-learning erbij doet)

Ethiek

Ethiek gaat iedereen aan. Iedereen handelt namelijk vanuit bepaalde ideeën, intuïties of gevoelens over wat goed is om te doen. Elk mens heeft een dergelijke morele ervaring of beschikt over morele opvattingen.   Die ervaring of opvattingen worden op de proef gesteld wanneer de zaken anders gaan dan we graag gezien zouden hebben. We vinden dat wat gebeurt dan niet vanzelfsprekend en voelen onbehagen. Zo ontstaan morele problemen en discussies. Zo ontstaat behoefte aan moreel beraad. Het niveau van het individu richt zich op de relatie tussen zorgverlener en cliënt. Kwesties rond het beroepsgeheim en informatieverstrekking springen in het oog, maar ook de vraag naar wat voor soort hulpverlener-cliënt relatie nu eigenlijk goede zorg oplevert, speelt hier.

Kosten: € 45,00 ( Gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 16.30 uur Datum: woensdag 10 mei 2017
Accreditatie: 0

Elastische kousen

Elastische kousen EMJE
Datum: ………
Kosten: € 35,00 Voor medewerkers La Luna Care gratis.
Accreditatie punten V&VN: 2

Complementaire zorg.

Complementaire basis zorg

Complementaire basis zorg. ( dit is de uitgebreide cursus)  Je leert op praktische wijze wat complementaire zorg is en hoe dit toegepast kan worden in de alledaagse praktijk van de zorg… Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Wat is complementaire zorg? En wat niet? Doel, herkomst, uitgangspunten.
  • Kennismaking met verschillende soorten interventies, zoals kruiden, etherische olie, massage en ontspanningsoefeningen.
  • Methodisch complementaire zorg verlenen.

Je leert een aantal eenvoudig toe te passen interventies die het comfort van je patiënt kunnen verbeteren. Zoals het bereiden van kruidenthee, een handmassage, een voetenbad, werken met ontspanning, Alle vaardigheden worden meerdere keren geoefend, zodat je er echt wat mee kunt in de praktijk. Daarnaast oefen je de vaardigheden ook thuis. Doordat je meteen aan de slag gaat met  het geleerde kan je gerichte vragen stellen en optimaal gebruik maken van de deskundigheid van de docent en de ervaringen van je groepsgeno ten. Als je deze cursus hebt afgesloten met een certificaat kan je je inschrijven bij het deskundigheidsdomein complementaire zorg in het kwaliteitsregister V&V. Hiermee kan je aan je werkgever en patiënt aantonen dat je deskundig bent op het gebied van de complementaire zorg. – See more at:http://complementair.venvn.nl/Cursussen/Basiscurcus#sthash.SlqLlOZY.dpucomplementair venvn  .

Kosten: Voor medewerkers van La Luna Care is de cursus op onderstaande datum Gratis.
Tijd: 12 tot 17.00 uur
Datum:  Groep 1: 7 en 21 maart, 4 en 18 april 2018. Groep 2:  14 en 28 maart, 11 en 25 april 2018.
Accreditatie:  18 punten
Mentor: Wilma Bijl http://www.cursuscentrumcz.com/Home/

CZ Hand en onderarm massage

Complementaire zorg “hand en arm massage” Hier leer je hoe je door middel van hand en onderarm massage, pijn kunt verlichten en vocht kunt afdrijven, dit kan als resultaat hebben dat steunkousen uitgesteld kunnen worden of helemaal niet nodig zijn. Het is een ontspannen manier die ook meehelpt om het zelf helend vermogen aan te sporen.

Kosten: € 35,00 (Voor medewerkers van La Luna Care gratis)
Tijd: 13.30 uur tot 14.30 uur
Datum: 22 mei 2017
Accreditatie: —
Mentor: Wilma Bijl en/of Mecheline Middel

CZ massage

headerComplementaire zorg ” massage” Deze cursus leert jou de basis technieken en meer van een gehele lichaamsmassage en de contra indicaties bij chronisch zieken.
Een aantal voorbeelden waarin complementaire zorg kan worden toegepast binnen deThuiszorg. Een terminale patiënt die zich moeilijk kan ontspannen, door angst, verwarring en onrust en door deze zorg wel rustig kan slapen,  of een zorgvrager met een spier ziekte die graag even de spieren wil ontspannen en uitrekken. Vocht afdrijving bevorderen van oedemateuze benen of armen.  Maar ook dwang standen kun je tijdelijk verlichten, naar aanleiding van bv. een cva. Het is tevens een efficiënte manier van pijnverlichting. Een aantal voordelen hiervan zijn dat wij pijnbestrijding, vocht afdrijving en angsten kunnen verminderen.

Kosten: € 225,00 ( medewerkers La Luna Care krijgen 15% korting)
Tijd: 18.30 uur t/m 21.30 uur
Datum: Donderdag 2 febr. 16 febr. 23 febr. en 2 maart 2018.
Accreditatie V&VN: Bij genoeg animo zal deze cursus opnieuw worden geaccrediteerd met 14 punten.
Mentor: Mecheline Middel-Mul via www.puurmech.nl

CZ Healing Touch

In deze 2 daagse cursus zul je de vaardigheden leren om healing touch uitvoer baar te maken.   Healing Touch is een ontspannende en helende energie therapie die helpt om de fysieke, mentale, emotionele en spirituele balans in evenwicht te brengen.  Healing Touch werkt op je energiecentra en energievelden om jouw natuurlijk immuunsysteem en zelfhelend vermogen te ondersteunen.  Het is een veilige behandeling voor alle leeftijden en gaat harmonisch samen met de reguliere gezondheidszorg. Healing Touch kan jou helpen in geval van: stress, angst, depressie, voor het verminderen van pijn, ter versterking van het immuunsysteem, voor een sneller herstel na chirurgie, bij nek- of rugproblemen, voor spirituele verdieping, ter ondersteuning bij kankerpatiënten, aanvullend bij palliatieve zorg, ter bevordering van wondheling, om een gevoel van welbehagen te bevorderen etc. link Healing touch filmpje
Datum : 22 en 23 februari, 13 en 14 april, 1 en 2 juni 2017
Kosten: € 295,00
Accreditatie:  18 punten
Mentor: Wilma Bijl Ook in company training Link Healing touch

CZ Voet en onderbeen massage

Complementaire zorg “voetmassage/onderbeen”voetmassage 2 Hier leer je hoe je door middel van voet en onderbeen massage, pijn kunt verlichten en vocht kunt afdrijven, dit kan als resultaat hebben dat steunkousen uitgesteld kunnen worden of helemaal niet nodig zijn. Het is een ontspannen manier die ook meehelpt om het zelfhelend vermogen aan te sporen.

Kosten € 35,00 (Voor medewerkers van La Luna Care gratis)
Tijd: 13.30 uur tot 15.30 uur
Datum: Donderdag 11 januari 2018
Accreditatie: —
Mentor: Mecheline Middel-Mul www.puurmech.nl

CZ Introductie les mindfullness

497432160a-0c411998536fbbed57f4624ac7056eb9Complementaire zorg “Introductieles mindfullness” Deze cursus is bedoeld om je een indruk te geven wat mindfullness is en wat je er aan kunt hebben, tevens gaan we gelijk aan de gang met een ademhalingsoefening. Hoe helpen we ons zelf om er nog beter voor onze cliënten te zijn? Aandachtsgericht bezig zijn… Elk dier leeft in het hier en nu en is dus de hele dag mindful… Tevens leer je hoe jouw houding bijdraagt aan een massage…

Kosten € 25,00 Tijd: 19.30 uur
Datum: Woensdag 14 november 2018 Woensdag 6 december start de mindfulness in groepsverband om de week.
Kosten €145,00
Accreditatie: ….
Mentor: Mecheline Middel-Mul via www.puurmech.nl

Mindfulness in groepsverband

Complementaire zorg “Mindfulness in groepsverband” Ik leer je hoe je mindfulness kunt integreren in jouw leven en werk, hoe je in rust waarlijk aanwezig kunt zijn. Ik neem je mee in een geleide meditatie en gaan aan de gang met een ademhalingsoefeningen. Hoe helpen we ons zelf om er nog beter voor onze cliënten te zijn? Aandachtsgericht bezig zijn… Elk dier leeft in het hier en nu en is dus de hele dag mindful… Tevens leer je hoe jouw houding bijdraagt aan een massage…

Kosten € 145,00
Tijd: 19.30 uur
Datum: 6 december 2018 start de groep om de week
Accreditatie:
Mentor: Mecheline Middel-Mul via www.puurmech.nl