Scholing, Cursus, Creatieve vaktherapie, Workshop en Voorlichting bij La Luna Pro

Onze Orangerie is te huren voor scholing, vergaderingen, workshops of een heerlijke lunch.  Mail voor informatie of boekingen naar info@lalunacare.nl

 

Oranjerie huurprijs per dagdeel: € 75,-
Koffie/ thee selfservice  thermoskan thee € 1, 50 p.p.
Cappuccino/ latte en Koffie verkeerd en verse muntthee  € 2,50 p.p.
Lunch € 7.50 p.p minimaal 6 personen 🌷Maximaal 25 personen.
Heeft u andere wensen qua eten of gebruik? Vraag ons naar de mogelijkheden.
Dagdeel: 9 uur tot 13 uur / 13 uur tot 17 uur / 17 uur tot 21 uur.
Avond opslag van € 35,00 vanaf 17 uur.

Welkom bij Scholing La Luna pro.

Wij bieden scholing aan om bevoegd en bekwaam te blijven in de handelingen die je als zorg en hulpverlener uitvoert. Tevens bieden we mooie scholing die je kunt toevoegen als deskundigheid binnen jouw expertisegebied. 

De scholing die hieronder vermeld staat wordt grotendeels verzorgt bij Scholing Dichtbij in Groningen. Graag inschrijven voor de scholing via het contact formulier hieronder.
Daarbij is het belangrijk dat de naam, genoten opleiding en welke scholing op welke datum, wordt ingevuld. Tenzij anders beschreven.

 

 

E-learnings

Bepaal zelf waar en wanneer het jou uitkomt om een e-learning te volgen. De e-learnings zijn eenvoudig via een laptop, tablet of smartphone te volgen. De e-learnings bestaan uit een combinatie van video’s en animaties, zodat het afwisselend en leuk blijft om te volgen.

Onze scholing wordt in een cyclus gegeven en aangepast op de behoefte van onze cursisten en medewerkers. Niet alle scholing is voor iedereen maar alleen voor medewerkers binnen La Luna Care. (aangeduid met LLC)

Blijf leren?

Hoe groot is jouw kennis over de geestelijke gezondheidszorg? Weet je alles al of wil je jouw kennis nog verder verdiepen?

Graag hiernaast inschrijven welke scholing je wilt volgen, wat je functie is, welk diploma je hebt en waar je werkzaam bent.  Zonder volledige informatie ben je niet ingeschreven voor de scholing.

Voorlichting !

Wij verzorgen vanuit de Brandweer, VNN en andere disiplines structureel voorlichtingen aan onze clienten en medewerkers.

Contact formulier

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Mantelzorgen!

Als mantelzorger is het ook fijn om bepaalde handelingen te leren. Wij kunnen u helpen met het eigen maken van zorgen en verplegen voor een naasten of dierbare of u zelf. Hierdoor kunt u meedraaien in het zorgsysteem samen met de thuiszorg die al komt.

Creatieve vaktherapie!

Wij verzorgen Creatieve therapie zowel intern als extern voor onze clienten en medewerkers op onze prachtige locatie tussen dieren en natuur. Beleef & Geniet...

Voorlichting Middelen gebruik bij jeugd en LVB

De cursus gaat in op de verschillende middelen die verslavend zijn en zorgen voor gedragsveranderingen, wat ze met je doen en hoe je omgaat met cliënten die deze middelen gebruiken zonder ze te willen behandelen. Wij zijn geen behandelaars maar begeleiders en verzorgers.

Soms is het nodig om het beleid tegen het licht te houden en onderzoeken of hierin zaken anders kunnen of moeten. 

Kosten
Tijd: 13 uur
Datum: Vrijdag 8 februari en 7 december  2023
Accreditatie: 0
Mentor: VNN preventie Dhr. H. Dijkhuis

Intervisie en Supervisie

een vorm van kennis ontwikkeling in een groep, die bijvoorbeeld een probleem/casus hebben en gezamenlijk waardevolle inzichten krijgen door dit met elkaar te bespreken

Voor medewerkers van La Luna Care 
Datum: Loopt het gehele jaar door 
Tijd: 14.30 uur
Accreditatie V&VN en SKJ:
Mentor: Wesley Peperkamp Gedragswetenschapper -Psycholoog LLC

Cooperatie Dichtbij voor Management
en Directie
Mentor:  Jantien Wijtsema 

Afbeeldingsresultaat voor intervisie

Sexualiteit bij jeugd en LVB

Sense.info is een landelijke seksuele voorlichtingssite met betrouwbare seksualiteitsinformatie- en hulpverlening voor jongeren die informatie willen of vragen hebben over relaties en seksualiteit. Sense.info is de centrale website van Sense, sinds 2009 de landelijk gedekte seksualiteitshulpverlening voor jongeren tot 25 jaar; alle 25 GGD-en opgedeeld in 8 sense regio’s maken hier deel van uit. Het is een informatieve, interactieve en responsieve website. De positieve belevingskant van seks (plezier en genieten) staat voorop.


Gericht op:

Seksualiteit

Leeftijd:
12 – 24 jaar
Doel:

Bevorderen positieve ontwikkeling, preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

E-hulp

Uitvoering:

Basisvoorziening

Datum:  2021/ 2022/ 2023

 

Suicide preventie

Suicide preventie


Gericht op:

Suicide preventie https://www.113.nl/sites/default/files/113/Infomateriaal%202022/Veiligheidsplan%20113%20Zelfmoordpreventie.pdf 

Leeftijd:
12 – 24 jaar
Doel:

Bevorderen positieve ontwikkeling, preventie van problemen

Methode:

….

Locatie:

E-learning

Uitvoering:

 

Datum: 10-12- 2023

 

De mens achter de beperking.

De mens achter de beperking.

We gaan hier in op de gedragsproblemen/ veranderingen die voortkomen uit de beperking en onbegrip door situatie en omgeving. Verschillende factoren spelen mee en hoe kijk je naar de cliënt vanuit jouw referentie kader en hoe kun je zonder jezelf te verliezen er voor de cliënt te zijn.

Kosten: € 45,00 ( gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 19 uur
Datum: 2022
Accreditatie: 0
Mentor: 

Zelfredzaamheid vergroten bij wonen en werk

In deze cursus zullen wij onze 4 fases naar wonen en de 4 fases naar werk bespreken. Wanneer woont iemand beschermd en wanneer begeleid. Wat bieden wij en wat wordt er van de cliënt verwacht. Hoe vergroot je de zelfredzaamheid en spreek je over doelmatige zorg.

Zelfstandig wonen en ook nog werken kan voor sommige mensen een grote uitdaging zijn. Mensen vinden het bijvoorbeeld lastig goed voor zichzelf te zorgen of hun dag in te delen. Het is voor hen moeilijk zonder professionele hulp hun leven op poten te zetten en te houden.  Hoe motiveren wij onze cliënten om progressie te maken in hun fases.

Kosten: € 45,00 ( Gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Datum: 14-10- 2020 om 13.30 uur
Accreditatie bij V&VN: 0
Mentor: Nathalie Holtrop en Mecheline Middel

GGZ College, een webinar boordevol interactie…

Hoe groot is jouw kennis over de geestelijke gezondheidszorg? Weet je alles al of wil je jouw kennis nog verder verdiepen?Naast alle GGZ-instellingen zijn er nog tientallen instanties die nauw verbonden zijn aan de geestelijke gezondheidszorg. Denk hierbij aan politie, gemeentes en ziekenhuizen, maar ook aan verslavingszorg, daklozenopvang en scholen. Iedere instantie is op een andere manier betrokken bij de cliënten van GGZ-instellingen. Wij willen door middel van het GGZ College de kennis over de psychiatrie bij deze doelgroep vergroten. Hoe we dat gaan doen? Door een interactief tafelgesprek te organiseren met interessante sprekers, prikkelende stellingen en prachtige verhalen. Ieder GGZ College heeft een ander thema en kan zowel online als in de zaal bekeken worden. Voor het GGZ College is accreditatie aangevraagd bij verschillende beroepsverenigingen.

Meld je hier aan voor verschillende cursussen.

Voor onderstaande beroepsgroepen wordt accreditatie aangevraagd:

  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

  • Verpleegkundig Specialisten Register

  • Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatiecommissie POH-GGZ

  • Beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers (Registerplein)

Full Job Description

Scholing Dichtbij

Wij zijn als La Luna Care lid van Coöperatie Dichtbij. Scholing dichtbij is ook een onderdeel en biedt vele geaccrediteerde scholing aan.

https://www.scholingdichtbij.nl/ voor inschrijven van scholing. 

Omgaan met agressie

 Omgaan met agressie – 5 tips | Securitas Nieuws

Deze toets is gemaakt om jouw kennis te toetsen. Online

Hoe ga je om met agressie in je werk?

 

 

Kosten: Voor medewerkers van La Luna Care)
Datum: Geheel 2023 online

Accreditatie bij SKJ: 0
Mentor: Team Kwaliteit

Vaktherapeuten Cooperatie Dichtbij

Kernteam door Mecheline en Marrit. 

Tijdens de weg naar volwassenheid  gebeurd er veel in de hersenen van jongeren. Creatieve therapie helpt om inzicht te krijgen op een prettige manier. 

Creatieve therapie/ Beeldend tekenen

Creatieve therapie

Om van fase 2 naar fase 3 over te gaan gebeurd er veel in de hersenen van jongeren.

Hoe verantwoordelijk ben ik al en kan ik mij staande houden in de maatschappij, hoeveel heb ik te besteden en wie kan ik vertrouwen. Kan ik zelf mijn huishouden regelen naast mijn werk of school?

 

Door middel van creatieve therapie/ beeldend tekenen willen we inzicht creeeren in het doorlopen van de fases.

Kosten €…….
Tijd: 17.30 uur
Datum: 6 juni en 4 november 2022 en  16 juni 2023
Accreditatie: 0
Mentor: Willy Duit Bewust doen

Creatieve therapie/ Wildplukken

Wildplukken

 

Bewustwording  voor medewerkers en bewoners voor  duurzaam eten uit de natuur. Samen de plantjes  plukken, herkennen en bereiden.

Kosten €…….
Tijd: 17.00 uur
Datum: 25 september en 5 oktober 2023
Accreditatie: 0
Mentor: Reina Poortinga Casemanager Jeugd Midden-Groningen

Creatieve therapie/ Muziekboerderij

Muziekboerderij jamsessie

Samen met ervaren muzikanten en sing a song writers doelgerichter werken aan een ontspannen manier om persoonlijke ontwikkeling en muzikale expressie te versterken. 

Kosten €…….
Tijd: 15.00 uur
Datum: elk kwartaal 11 nov.2023
Accreditatie: 0
Mentor: Muzikanten

Beeldzorg

De cursus gaat over hoe je beeldbellen kunt inzetten;

* Hoe kan ik beeldzorg inplannen binnen onze planning
* Hoe werkt beeldzorg tijdens een zorgoverleg met andere disiplines en jouw client.
* Waarvoor kan de client beeldzorg gebruiken.

Kosten Voor medewerkers van La Luna Care
Tijd: 13.30 uur
Datum: Loopt gehele jaar  door.
Accreditatie: 0
Mentor:

Beeldzorg cursus voor clienten

De cursus gaat over hoe je beeldbellen kunt inzetten;

* Hoe kan ik beeldzorg gebruiken
* Hoe werkt beeldzorg tijdens een zorgoverleg met andere disciplines zoals mijn arts of specialist
* Waarvoor kan de ik beeldzorg nog meer gebruiken.
* Wat is het verschil tussen een Tablet en de BBrain.

Kosten: Gratis
Locatie:  Medisch Centrum La Luna Care
Tijd: 11 uur
Datum:
Accreditatie: 0
Mentor:

E - Learning Corona

Alle zorgmedewerkers in Nederland hebben inmiddels te maken met het coronavirus. Wil je snel en effectief jouw kennis over het coronavirus vergroten? Volg dan een gratis e-learning van All you can learn en Het Zorgleren Netwerk. Zij stellen hun leermodules gratis beschikbaar. 

https://www.allyoucanlearn.eu/corona 

Scholing voor praktijkopleiders

Wij zijn als La Luna Care een erkend leerbedrijf.

Zie hieronder de link van de SBB voor scholing voor praktijk begeleiders.

https://www.s-bb.nl/bedrijven/beroepspraktijkvorming/basisworkshops-voor-praktijkopleiders

Gesprekstechnieken bij Beeldzorg

 

Deze Cursus is gemaakt om jouw vaardigheden te verbeteren. Online

 

Kosten: Voor medewerkers van La Luna Care)
Datum: 15-02-2021
Accreditatie bij V&VN: 0
Mentor: Team Kwaliteit                                                               La Luna Care zorg & welzijn - Home | Facebook

Kennis toets 1 "Kwaliteit van zorg"

 

Deze toets is gemaakt om jouw kennis te toetsen. Online

 

 

Kosten: Voor medewerkers van La Luna Care)
Datum: 20-01-2021
Accreditatie bij V&VN: 0
Mentor: Team Kwaliteit

Voorlichting Gezonde voeding

Gezonde voeding

Gedurende het groeiproces gebeurd er veel in de hersenen van jongeren.

Hoe verantwoordelijk ben ik al als het gaat om gezonde voeding en besef ik dat het veel invloed heeft op mijn hersenen en mijn algehele functioneren.

Door middel van deze voorlichting willen we inzicht creeeren in de werking van voeding op hersenen en ontwikkeling en het verdere leven. 

Kosten €
Tijd: 17.30 uur
Datum: Elk jaar verzorgen we een workshop gezonde voeding. 
Accreditatie: 0
Mentor: Gineke Tillema

Creatieve therapie Pimp projecten

Pimp projecten

Duurzaam leren omgaan met materialen, hergebruik van materialen en herkomst. Voor bewoners en clienten. 

Kosten €
Tijd: 17.30 uur
Datum: Vrijdag 9 september 2022/ gehele jaar 2023
Accreditatie: 0
Mentor: LLC

Creatieve therapie Beeldende kunst

Stenen Vilten, keramiek, klei, deeg enz…

Voor bewoners en clienten. 

Kosten €
Tijd: 17.30 uur
Datum: Structureel 2022 en 2023 23 mei 2023, 26 januari 2024
Accreditatie:
Mentor: Rheinilde Stoot-Brenters
Sociaal pedegogisch hulpverlener/ Creatief therapeut

Voorlichting Brandveiligheid

 

Hoe verantwoordelijk ben ik al als het gaat om brandveiligheid. Ben ik mij bewust van het gebruik van stroom, roken in openbare ruimtes of huis, veilig koken enz…

Door middel van deze voorlichting willen we inzicht creeeren in de gevaren en verantwoord gebruik en handelen voor onze medewerkers en bewoners.

🚨16 Mei en 24 november hebben we weer een voorlichting brandveiligheid op onze woonlocatie #casa 🏡
1 x per jaar voorlichting
1 x per jaar brandoefening
🚒
2 x per jaar oefenen met de jeugdbrandweer Midden-Groningen incl. ontruimingsoefening ♨️
1x per jaar herhaling BHV
Dankzij Jan van der kooy Trainingen.

Kosten €
Tijd: 17.30 uur
Datum: sinds 2018
Accreditatie: 0
Mentor: Jan kooi Brandweer Midden Groningen

 

Systeemtherapie

Systeem therapie  is een vorm van therapie waarbij de aandacht niet zozeer op het individu is gericht maar op wat zich afspeelt tussen individuen die deel uitmaken van elkaars leven, het systeem.

 

Deze toets is gemaakt om jouw kennis te toetsen. Online

 

Kosten: Voor medewerkers van La Luna Care)
Datum: Geheel 2022 online

Accreditatie bij V&VN/SKJ: 0
Mentor: Team Kwaliteit

Wellness assistent

online

Deze toets is gemaakt om jouw kennis te toetsen. Online

Voordelig relaxen in een wellness huisje | 20x de mooiste wellness huisjes!

 

Kosten: Voor stagiaires en cliënten op onze dagbesteding/ werkervaringsplaatsen van La Luna Care

Datum: geheel 2023 online en praktijk examen
Accreditatie bij V&VN: 0
Mentor: Team Kwaliteit

Medicatie veiligheid

 

Kosten: Voor medewerkers van La Luna Care
Datum: Loopt het gehele jaar 2022/2023 door 
Accreditatie bij V&VN: 5
Mentor: Marjolijn Blaauw

Samenwerken aan een thuis

 

Deze voorlichting wordt via elearning aangeboden. Het geeft tips hoe je een veilige en prettig thuis kunt creeren binnen een woonvorm.

Kosten: Voor medewerkers  en bewoners van La Luna Care
Datum:  E-learning november 2023
Accreditatie : 0
Mentor

Ook onze gedragswetenschapper volgt scholing en intervisie en Supervisie. Onlangs heeft hij scholing gevolgd op het gebied van Dier en natuur binnen een behandelsetting en de nieuwste wetenschapelijke ontwikkelingen op het gebied van ASS.

CZ mindfull tussen dieren en natuur

lk leer je hoe je mindfull tussen de dieren kunt zijn en wat dit voor jouw kan doen. Hoe je mindfullness kunt integreren in jouw leven en werk, hoe je in rust waarlijk aanwezig kunt zijn. Ik neem je mee. Hoe helpen we ons zelf om er nog beter voor ons zelf te zijn? Aandachtsgericht bezig zijn… Elk dier leeft in het hier en nu en is dus de hele dag mindfull… 

Kosten € 
Tijd
Datum: …………..
Mentor: Mecheline Middel-Mul via www.puurmech.nl

CZ Hand en onderarm massage

Complementaire zorg “hand en arm massage” Hier leer je hoe je door middel van hand en onderarm massage, pijn kunt verlichten en vocht kunt afdrijven, dit kan als resultaat hebben dat steunkousen uitgesteld kunnen worden of helemaal niet nodig zijn. Het is een ontspannen manier die ook meehelpt om het zelf helend vermogen aan te sporen.

Kosten: € 35,00 
Tijd
Datum: ………………
Mentor: Mecheline Middel www.puurmech.nl

CZ Massage

Complementaire zorg ” massage” Deze cursus leert jou de basis technieken en meer van een gehele lichaamsmassage en de contra indicaties bij chronisch zieken.
Een aantal voorbeelden waarin complementaire zorg kan worden toegepast binnen de zorg en hulpverlening. Een terminale patiënt die zich moeilijk kan ontspannen, door angst, verwarring en onrust en door deze zorg wel rustig kan slapen,  of een zorgvrager met een spier ziekte die graag even de spieren wil ontspannen en uitrekken. Vocht afdrijving bevorderen van oedemateuze benen of armen.  Maar ook dwang standen kun je tijdelijk verlichten, naar aanleiding van bv. een cva. Het is tevens een efficiënte manier van pijnverlichting. Een aantal voordelen hiervan zijn dat wij pijnbestrijding, vocht afdrijving en angsten kunnen verminderen. Massage stimuleert de bloedcirculatie, leidt tot verminderde overdracht van pijnsignalen en heeft zowel geestelijk als fysiek een ontspannende werking. 

Voor wie


Voor zorgverleners die massage als complementaire interventie wil toepassen in de zorg aan de cliënt en voor mensen die de basistechnieken en theorie van massage onder de knie willen krijgen.

 

Leerdoelen


Na afloop van de scholing:
– Weet je welke massage toepassingen ingezet kunnen worden als complementaire interventie.
– Heb je kennis van de (contra-) indicaties.
– Kun je vanuit gecenterde houding contact maken.
– Heb je inzicht in je eigen grenzen en weet je daar vanuit af te stemmen op de cliënt.
– Weet je hoe je massage als complementaire interventie kan verantwoorden in je zorgplan.

Kosten: € 275,00 ( medewerkers La Luna Care krijgen 15% korting)
Tijd: 14.00 uur t/m 16.00 uur
Datum: ………………………… ( 5 avonden of 2 dagen)
Accreditatie V&VN: Bij genoeg animo zal deze cursus opnieuw worden geaccrediteerd met 14 punten.
Mentor: Mecheline Middel-Mul via www.puurmech.nl

CZ Voet en onderbeen massage

Hier leer je hoe je door middel van voet en onderbeen massage, pijn kunt verlichten en vocht kunt afdrijven, dit kan als resultaat hebben dat steunkousen uitgesteld kunnen worden of helemaal niet nodig zijn. Het is een ontspannen manier die ook meehelpt om het zelfhelend vermogen aan te sporen en pijn te verlichten.

Kosten € 

Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur

Datum

Accreditatie: —

Mentor: Mecheline Middel-Mul www.puurmech.nl

CZ Introductie les mindfullness

497432160a-0c411998536fbbed57f4624ac7056eb9Complementaire zorg “Introductieles mindfullness” Deze cursus is bedoeld om je een indruk te geven wat mindfullness is en wat je er aan kunt hebben, tevens gaan we gelijk aan de gang met een ademhalingsoefening. Hoe helpen we ons zelf om er nog beter voor onze cliënten te zijn? Aandachtsgericht bezig zijn… Elk dier leeft in het hier en nu en is dus de hele dag mindful… Tevens leer je hoe jouw houding bijdraagt aan een massage…

Kosten
Tijd: 19.30 uur
Datum: …………..2023
Mentor: Mecheline Middel-Mul via www.puurmech.nl

CZ Mindfulness in groepsverband

Complementaire zorg “Mindfulness in groepsverband” Ik leer je hoe je mindfulness kunt integreren in jouw leven en werk, hoe je in rust waarlijk aanwezig kunt zijn. Ik neem je mee in een geleide meditatie en gaan aan de gang met een ademhalingsoefeningen. Hoe helpen we ons zelf om er nog beter voor onze cliënten te zijn? Aandachtsgericht bezig zijn… Elk dier leeft in het hier en nu en is dus de hele dag mindful… Tevens leer je hoe jouw houding bijdraagt aan een massage…

Kosten
Tijd
Datum: …………..2023  
Mentor: Mecheline Middel-Mul via www.puurmech.nl

Workshop en creatieve therapie Agenda 2023 ♡

Wildplukken

☆Wildplukken en bereiden vrijdag 15 september om 17.30 uur  ☆ Door Reina Poortinga
☆Creatief en beeldend tekenen. Vrijdag 16 juni om 17.30 uur ☆ Door Willy Duit
¬ Stenen schilderen  ☆20 mei 11 uur en 5 oktober 13 uur ☆ Door Harma Bosma
~ Duurzame brandhaard Bricketten maken van paarden en ezelmest
☆ 21 mei om 14 uur☆ 12 juni om 13 uur en 1 november om 13 uur Door Alex Middel
¬ Stenen vilten 1e pinksterdag☆28 mei 11 uurDoor gezin Benters
¬ Mindfull wandeling met ezels en pony’s☆1 juni 11.30 uur Door Mecheline Middel
¬ Muziekboerderij jam sessie zaterdag
☆ 6 mei 14 uur.
☆ 20 mei om 16 uur
☆ 5 juli om 18 uur
9 sept. om 12 uur
11 nov. om 11 uur
Door Mecheline Middel

Pimp projecten duurzaam gebruik en hergebruik door LLC het gehele jaar
* Pipowagen
* Oldtimer caravan
* Oldtimer Brandweerauto
* Dierenstallen

¬ Buitenkoken met Harry Venema ♡
☆28 mei
☆8 juli om 11.30 uur
♡ 11 november 17 uur
¬ Fondant figuren maken datum volgt.
¬ Bachbloesem en zentangle door Simone Venema
☆8 juli 11 uur en 5 oktober 13 uur. 
¬ Fermenteren ( datum volgt)