Selecteer een pagina

Onze Orangerie is te huren voor scholing vergaderingen, workshops of een heerlijke lunch/ hightea. Mail voor informatie of boekingen naar info@lalunacare.nl

 

Oranjerie huurprijs per dagdeel: 75,-
Koffie/ thee selfservice  thermoskan thee € 1, 50 pp
Cappuccino/ latte en Koffie verkeerd en verse muntthee  € 2,50 p.p
High tea of lunch € 7.50 p.p minimaal 6 personen 🌷Maximaal 25 personen
Heeft u andere wensen qua eten of gebruik? Vraag ons naar de mogelijkheden. 
Dagdeel: 9 uur tot 13 uur / 13 uur tot 17 uur / 17 uur tot 21 uur Avond opslag van € 35,00 vanaf 17 uur. 

Welkom bij Scholing La Luna pro.

Wij bieden scholing aan om bevoegd en bekwaam te blijven in de handelingen die je als zorg en hulpverlener uitvoert. Tevens bieden we mooie scholing die je kunt toevoegen als deskundigheid binnen jouw expertise gebied. 

In geval van complexe zorg zal er ad- hoc een verpleegtechnische – klinische les worden verzorgd. De scholing die hieronder vermeld staat wordt grotendeels verzorgt in het Medisch centrum Hoogezand/Sappemeer of bij Scholing Dichtbij aan de Rouaanstraat in Groningen. Graag inschrijven voor de scholing via het contact formulier hieronder.
Daarbij is het belangrijk dat de naam, genoten opleiding en welke scholing op welke datum, wordt ingevuld. Tenzij anders beschreven.

 

 

E-learnings

Bepaal zelf waar en wanneer het jou uitkomt om een e-learning te volgen. De e-learnings zijn eenvoudig via een laptop, tablet of smartphone te volgen. De e-learnings bestaan uit een combinatie van video’s en animaties, zodat het afwisselend en leuk blijft om te volgen.

Onze scholing wordt in een cyclus gegeven en aangepast op de behoefte van onze cursisten en medewerkers. Niet alle scholing is voor iedereen maar alleen voor medewerkers binnen La Luna Care. (aangeduid met LLC)

Blijf leren?

Hoe groot is jouw kennis over de geestelijke gezondheidszorg? Weet je alles al of wil je jouw kennis nog verder verdiepen?

Graag hiernaast inschrijven welke scholing je wilt volgen, wat je functie is, welk diploma je hebt en waar je werkzaam bent.  Zonder volledige informatie ben je niet ingeschreven voor de scholing.

Contact formulier

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Mantelzorgen!

Als mantelzorger is het ook fijn om bepaalde handelingen te leren. Wij kunnen u helpen met het eigen maken van zorgen en verplegen voor een naasten of dierbare of u zelf. Hierdoor kunt u meedraaien in het zorgsysteem samen met de thuiszorg die al komt.

CZ mindfull tussen dieren en natuur

lk leer je hoe je mindfull tussen de dieren kunt zijn en wat dit voor jouw kan doen. Hoe je mindfullness kunt integreren in jouw leven en werk, hoe je in rust waarlijk aanwezig kunt zijn. Ik neem je mee. Hoe helpen we ons zelf om er nog beter voor ons zelf te zijn? Aandachtsgericht bezig zijn… Elk dier leeft in het hier en nu en is dus de hele dag mindfull… 

Kosten € 175,00
Tijd: 19.30 uur
Datum: …………..
Mentor: Mecheline Middel-Mul via www.puurmech.nl

CZ Hand en onderarm massage

Complementaire zorg “hand en arm massage” Hier leer je hoe je door middel van hand en onderarm massage, pijn kunt verlichten en vocht kunt afdrijven, dit kan als resultaat hebben dat steunkousen uitgesteld kunnen worden of helemaal niet nodig zijn. Het is een ontspannen manier die ook meehelpt om het zelf helend vermogen aan te sporen.

Kosten: € 35,00 
Tijd: 13.30 uur tot 14.30 uur
Datum: ………………2021
Mentor: Mecheline Middel www.puurmech.nl

CZ Massage

headerComplementaire zorg ” massage” Deze cursus leert jou de basis technieken en meer van een gehele lichaamsmassage en de contra indicaties bij chronisch zieken.
Een aantal voorbeelden waarin complementaire zorg kan worden toegepast binnen de zorg en hulpverlening. Een terminale patiënt die zich moeilijk kan ontspannen, door angst, verwarring en onrust en door deze zorg wel rustig kan slapen,  of een zorgvrager met een spier ziekte die graag even de spieren wil ontspannen en uitrekken. Vocht afdrijving bevorderen van oedemateuze benen of armen.  Maar ook dwang standen kun je tijdelijk verlichten, naar aanleiding van bv. een cva. Het is tevens een efficiënte manier van pijnverlichting. Een aantal voordelen hiervan zijn dat wij pijnbestrijding, vocht afdrijving en angsten kunnen verminderen. Massage stimuleert de bloedcirculatie, leidt tot verminderde overdracht van pijnsignalen en heeft zowel geestelijk als fysiek een ontspannende werking. 

Voor wie


Voor zorgverleners die massage als complementaire interventie wil toepassen in de zorg aan de cliënt en voor mensen die de basistechnieken en theorie van massage onder de knie willen krijgen.

 

Leerdoelen


Na afloop van de scholing:
– Weet je welke massage toepassingen ingezet kunnen worden als complementaire interventie.
– Heb je kennis van de (contra-) indicaties.
– Kun je vanuit gecenterde houding contact maken.
– Heb je inzicht in je eigen grenzen en weet je daar vanuit af te stemmen op de cliënt.
– Weet je hoe je massage als complementaire interventie kan verantwoorden in je zorgplan.

Kosten: € 275,00 ( medewerkers La Luna Care krijgen 15% korting)
Tijd: 14.00 uur t/m 16.00 uur
Datum: ……………………………..2021 ( 5 avonden of 2 dagen)
Accreditatie V&VN: Bij genoeg animo zal deze cursus opnieuw worden geaccrediteerd met 14 punten.
Mentor: Mecheline Middel-Mul via www.puurmech.nl

CZ Voet en onderbeen massage

Hier leer je hoe je door middel van voet en onderbeen massage, pijn kunt verlichten en vocht kunt afdrijven, dit kan als resultaat hebben dat steunkousen uitgesteld kunnen worden of helemaal niet nodig zijn. Het is een ontspannen manier die ook meehelpt om het zelfhelend vermogen aan te sporen en pijn te verlichten.

Kosten € 45,00 (Voor medewerkers van La Luna Care gratis)

Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur

Datum: Donderdag 08-09-2022

Accreditatie: —

Mentor: Mecheline Middel-Mul www.puurmech.nl

CZ Introductie les mindfullness

497432160a-0c411998536fbbed57f4624ac7056eb9Complementaire zorg “Introductieles mindfullness” Deze cursus is bedoeld om je een indruk te geven wat mindfullness is en wat je er aan kunt hebben, tevens gaan we gelijk aan de gang met een ademhalingsoefening. Hoe helpen we ons zelf om er nog beter voor onze cliënten te zijn? Aandachtsgericht bezig zijn… Elk dier leeft in het hier en nu en is dus de hele dag mindful… Tevens leer je hoe jouw houding bijdraagt aan een massage…

Kosten € 35,00 Tijd: 19.30 uur
Datum: …………..2021 start de mindfulness in groepsverband om de week.
Mentor: Mecheline Middel-Mul via www.puurmech.nl

CZ Mindfulness in groepsverband

Complementaire zorg “Mindfulness in groepsverband” Ik leer je hoe je mindfulness kunt integreren in jouw leven en werk, hoe je in rust waarlijk aanwezig kunt zijn. Ik neem je mee in een geleide meditatie en gaan aan de gang met een ademhalingsoefeningen. Hoe helpen we ons zelf om er nog beter voor onze cliënten te zijn? Aandachtsgericht bezig zijn… Elk dier leeft in het hier en nu en is dus de hele dag mindful… Tevens leer je hoe jouw houding bijdraagt aan een massage…

Kosten € 175,00
Tijd: 19.30 uur
Datum: …………..2023  start de groep om de week
Mentor: Mecheline Middel-Mul via www.puurmech.nl

Middelen gebruik bij jeugd en LVB

3

De cursus gaat in op de verschillende middelen die verslavend zijn en zorgen voor gedragsveranderingen, wat ze met je doen en hoe je omgaat met cliënten die deze middelen gebruiken zonder ze te willen behandelen. Wij zijn geen behandelaars maar begeleiders en verzorgers.

Kosten
Tijd: 13 uur
Datum: Vrijdag 8 februari 2023
Accreditatie:
Mentor: VNN preventie Dhr. H. Dijkhuis

Intervisie en Supervisie

 Intervisie

een vorm van kennis ontwikkeling in een groep, die bijvoorbeeld een probleem/casus hebben en gezamenlijk waardevolle inzichten krijgen door dit met elkaar te bespreken

Voor medewerkers van La Luna Care 
Datum: Loopt het gehele jaar 2021 door 
Tijd: 14.30 uur
Accreditatie V&VN en SKJ:
Mentor: Wesley Peperkamp Gedragswetenschapper -Psycholoog LLC
Mentor: Jantien Wijtsma via Coöperatie dichtbij

Afbeeldingsresultaat voor intervisie

Sexualiteit bij jeugd en LVB

Sense.info is een landelijke seksuele voorlichtingssite met betrouwbare seksualiteitsinformatie- en hulpverlening voor jongeren die informatie willen of vragen hebben over relaties en seksualiteit. Sense.info is de centrale website van Sense, sinds 2009 de landelijk gedekte seksualiteitshulpverlening voor jongeren tot 25 jaar; alle 25 GGD-en opgedeeld in 8 sense regio’s maken hier deel van uit. Het is een informatieve, interactieve en responsieve website. De positieve belevingskant van seks (plezier en genieten) staat voorop.


Gericht op:

Seksualiteit

Leeftijd:
12 – 24 jaar
Doel:

Bevorderen positieve ontwikkeling, preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

E-hulp

Uitvoering:

Basisvoorziening

Datum: In de planning voor 2021/22

 

De mens achter de beperking.

De mens achter de beperking.

We gaan hier in op de gedragsproblemen/ veranderingen die voortkomen uit de beperking en onbegrip door situatie en omgeving. Verschillende factoren spelen mee en hoe kijk je naar de cliënt vanuit jouw referentie kader en hoe kun je zonder jezelf te verliezen er voor de cliënt te zijn.

Kosten: € 45,00 ( gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 19 uur
Datum: Staat gepland voor 2021
Accreditatie: 0
Mentor: 

Airstacken,longen en bloedsomloop

Bij deze cursus leer je de praktische vaardigheid van Airstacken, de risico’s en contra indicaties. Tevens leer je meer over longinhoud, zuurstof opname en bloedsomloop.

Kosten Alleen voor medewerkers LLC
Tijd: 14 uur
Datum: 18 september 2020
Accreditatie:
Mentor:

ACT-Zwachtelen

ACT-Zwachtelen. Als de benen opgezwollen zijn, hebben de benen een grotere maat dan normaal. Daardoor zouden wij een te grote steunkous aanmeten. In het begin doet een te grote steunkous zijn werk wel. Totdat het oedeem afneemt, dan zakken de steunkousen af en hebben ze geen effect meer.

Kosten: € 45,00 Voor medewerkers La Luna Care (gratis)
Tijd: 13.30 – 15.00 uur.
Datum: Donderdag 1 oktober 2020
Mentor: Deze cursus  gegeven door OIM.

Hoestmachine of Cough Assist
De hoestmachine of ook wel Cough Assist is ontworpen om zorgvragers te ondersteunen bij het ophoesten van slijm uit de luchtwegen. De machine kan zowel niet-invasief via een neusmondmasker als invasief via een tracheacanule worden toegepast. 
Doel
– Verhogen van het longvolume, door inblazen van lucht
– Verwijderen van slijm, door inblazen en aantrekken van lucht
– Voorkomen dat longdelen samenvallen
– Voorkomen van luchtweginfecties en longontsteking

Wanneer
Achterblijven van slijm in de luchtwegen, al dan niet ten gevolge van een luchtweginfectie. Dit in samenhang met een geringe hoestkracht, waarbij airstacken en/of buik/borst compressie onvoldoende resultaat bieden.
Risicovolle handeling
De behandeling met de hoestmachine via de tracheacanule is een risicovolle handeling, maar omdat 
de risico’s dermate hoog zijn dat er door de gezamenlijke CTB’s besloten is deze handeling als voorbehouden handeling te bestempelen. Het is van belang om het handelingsschema en de
handleiding van de hoestmachine voorafgaand aan de behandeling goed te bestuderen. Ken de risico’s en wat te doen als deze zich voordoen.
Datum en tijd: 00-00-2020

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Medisch Centrum Hoogezand
Docent: CTB scholing

Non invasieve beademing

Non-invasieve beademing is beademing via een masker, neuskussentjes (pillows) of mondstuk. Een masker kan open of gesloten zijn. Bij het gesloten beademingssysteem wordt voor de uitademing gebruik gemaakt van een uitademingsklep in het slangsysteem. In de meeste gevallen wordt er beademd via een masker met een open systeem, u ademt dan via gaatjes in het masker uit. De beademing kan intermitterend (bijvoorbeeld alleen ’s nachts), maar ook 24 uur per etmaal nodig zijn. Bij 24 uurs beademing wordt overdag meestal beademing via een mondstuk toegepast.

Voor- en nadelen van non-invasieve beademing

Voordelen

 • een verbetering van de klachten en verschijnselen van hypoventilatie (het onvoldoende ademhalen);
 • een vermindering van ziekenhuisopnames;
 • verlenging van het leven..

Nadelen

 • luchtlekkage langs het masker;
 • geluidshinder van het masker en/of de beademingsmachine;
 • verschuiven van het masker op het gezicht;
 • uitdroging van de slijmvliezen van neus, mond en ogen;
 • verlies van intimiteit.

 

Datum en tijd: Loopt het gehele jaar 2020/ 2021 door 
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Medisch Centrum Hoogezand
Docent: CTB Scholing

Zelfredzaamheid vergroten bij wonen en werk

In deze cursus zullen wij onze 4 fases naar wonen en de 4 fases naar werk bespreken. Wanneer woont iemand beschermd en wanneer begeleid. Wat bieden wij en wat wordt er van de cliënt verwacht. Hoe vergroot je de zelfredzaamheid en spreek je over doelmatige zorg.

Zelfstandig wonen en ook nog werken kan voor sommige mensen een grote uitdaging zijn. Mensen vinden het bijvoorbeeld lastig goed voor zichzelf te zorgen of hun dag in te delen. Het is voor hen moeilijk zonder professionele hulp hun leven op poten te zetten en te houden.  Hoe motiveren wij onze cliënten om progressie te maken in hun fases.

Kosten: € 45,00 ( Gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Datum: 14-10- 2020 om 13.30 uur
Accreditatie bij V&VN: 0
Mentor: Nathalie Holtrop en Mecheline Middel

Workshop hulpmiddelen.

Je leert hoe je een hulpmiddel kunt inboeken en uitlenen via zorg pro online en welke hulpmiddelen er in de uitleen (zorgverzekering), verhuur en verkoop bij ons te verkrijgen zijn. Dit zodat je altijd zelf alles kunt regelen voor jouw cliënten op het moment dat dit nodig is.

Datum: 19 februari  2020 13.00 tot 15.00 uur
Kosten: € 45,-  gratis voor medewerkers LLC
Mentor: Harma Bosma

Innocare systeem

In deze cursus leer je hoe je de Inocare bij jouw cliënten aanlegt.

De zwaartekracht werkt 24 uur per dag. Wanneer je niet in staat bent om van houding te veranderen, ondervind je hiervan nadelen. Het Comfort Ligsysteem kan zowel bij kinderen als volwassenen gebruikt worden. Het kan worden ingezet bij spastische tetraplegie, spierziekten, dementieel sydroom of anderszins. Maar ook bij pijnklachten als gevolg van reuma of MS. Het systeem is uitermate geschikt om bij psychogeriatrische of somatische patiënten stijfheid of contractuurvorming te voorkomen of te verminderen.https://youtu.be/kJxK-I7LikE

Kosten: Gratis maar alleen toegankelijk voor medewerkers van La Luna Care
Tijd: 16 uur
Datum: Donderdag 15 februari 2019
Accreditatie: 0

CADD-Legacy PCA medicatiepomp

De CADD-Legacy PCA-pomp is een draagbare pomp, ontworpen om medicijnen in het lichaam toe te dienen. Deze pomp kan geprogrammeerd worden om medicijnen op constante snelheid toe te dienen, en/of om een bolus op aanvraag na een bepaalde tijdsinterval toe te dienen. In de pomp is geprogrammeerde en historische informatie opgeslagen. De CADD-Legacy wordt voornamelijk gebruikt in de thuissituatie, bijvoorbeeld in geval van pijn en/of onrust bij terminale patiënten.

Apotheek Medisch Centrum wordt het uitgifte punt met een 24 uur automaat. Daar wij als Medisch centrum verschillende zorgpaden schrijven, in dit geval zorgpad Palliatief, hoort daar ook de Pomp bij.

Datum en tijd: 3-09-2020
Tijd: 17.30 uur
Locatie: Medisch Centrum Hoogezand
Docent: Apotheek Medisch Centrum ( tevens uitgifte punt voor de Pomp) 

V.A.C. therapie

V.A.C. staat voor Vacuüm Assisted Closure. Dit betekent dat er vacuüm wordt gebruikt bij de behandeling van een wond. Dit vacuüm wordt gecreëerd door een pomp en een wondbedekker (een soort spons). De pomp zorgt voor een negatieve druk op de wond. Daardoor wordt er vocht uit de wond getrokken, dat via de spons doorgegeven wordt aan een slang. Deze slang voert het vocht af naar een opvangbeker. De V.A.C.®-Therapy zorgt ervoor dat de wond minder diep wordt en stimuleert de doorbloeding en de aangroei van nieuw weefsel, waardoor de wond beter kan genezen.

Kosten: € 45,00 ( Gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 13.30 uur
Datum: januari 2023
Accreditatie bij V&VN: 0
Mentor:

Creatieve therapie

Creatieve therapie

Om van fase 2 naar fase 3 over te gaan gebeurd er veel in de hersenen van jongeren.

Hoe verantwoordelijk ben ik al en kan ik mij staande houden in de maatschappij, hoeveel heb ik te besteden en wie kan ik vertrouwen. Kan ik zelf mijn huishouden regelen naast mijn werk of school?

 

Door middel van creatieve therapie willen we inzicht creeeren in het doorlopen van de fases.

Kosten €
Tijd: 17.30 uur
Datum: Vrijdag 6 juni 2023
Accreditatie: 0
Mentor: Willy Duit

Beeldzorg

De cursus gaat over hoe je beeldbellen kunt inzetten;

* Hoe kan ik beeldzorg inplannen binnen onze planning
* Hoe werkt beeldzorg tijdens een zorgoverleg met andere disiplines en jouw client.
* Waarvoor kan de client beeldzorg gebruiken.

Kosten Voor medewerkers van La Luna Care
Tijd: 13.30 uur
Datum: Loopt gehele jaar 2021 door.
Accreditatie: 0
Mentor: Nathalie Holtrop

Beeldzorg cursus voor clienten

De cursus gaat over hoe je beeldbellen kunt inzetten;

* Hoe kan ik beeldzorg gebruiken
* Hoe werkt beeldzorg tijdens een zorgoverleg met andere disciplines zoals mijn arts of specialist
* Waarvoor kan de ik beeldzorg nog meer gebruiken.
* Wat is het verschil tussen een Tablet en de BBrain.

Kosten: Gratis
Locatie:  Medisch Centrum La Luna Care
Tijd: 11 uur
Datum: woensdag 3 maart 2021/10 maart 2021
Accreditatie: 0
Mentor: Nathalie Holtrop

Medicatie veiligheid incl. demotica en e-learning

Medicatie veiligheid en de richtlijnen rondom de veiligheid.  Je leert o.a. de medicatie soorten, toedieningsvormen, de controle’s, hoe uit te reiken, opiaten en wie welke verantwoording heeft en hoe je de medicatie registreert. Voor de praktijk les maak je eerst een medicatie werkstuk. Wij leren je de nieuwste techniek op gebied van aftekenen via app. 

Huiswerk: medicatie werkstuk maken en inleveren voor aangegeven datum

E-learning Medictie veiligheid

Datum: uitleg demotica N-Care 6 februari 2020 alleen voor medewerkers LLC

Datum: praktijklessen in overleg
Mentor: Milou Kremer
Kosten: € 200,-  Gratis voor medewerkers LLC

 

 

E - Learning Corona

Alle zorgmedewerkers in Nederland hebben inmiddels te maken met het coronavirus. Wil je snel en effectief jouw kennis over het coronavirus vergroten? Volg dan een gratis e-learning van All you can learn en Het Zorgleren Netwerk. Zij stellen hun leermodules gratis beschikbaar. 

https://www.allyoucanlearn.eu/corona 

Vaardighedendag Verpleegtechnische handelingen

 Vaardighedendag met o.a zuurstof meten, injecteren, zwachtelen, diabeteszorg

Omschrijving

Tijdens deze praktijkdag word je bijgeschoold en getoetst op de volgende vaardigheden en theorie:

 • Wet BIG
 • Injecteren subcutaan en intramusculair
 • Diabeteszorg
 • Katheterzorg (man/vrouw)
 • Blaasspoelen

In deze scholing worden alle aspecten belicht m.b.t. de Wet BIG. De lessen worden gegeven volgens de nieuwste richtlijnen en protocollen. Via de Vilans protocollen worden de handelingen op de pop geoefend en geëxamineerd.

Voorbereiding
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze voorafgaand aan de cursus de Vilans- protocollen bestuderen welke betrekking hebben op deze vaardigheden.

Voor wie
Verzorgende IG en Verpleegkundigen (niveau 3, 4 & 5)

Leerdoelen
De cursist weet/kan na het volgen van deze scholing:

 • Uitleggen hoe hij/zij met de wet BIG te maken heeft;
 • Weet in welke situaties een cliënt zuurstof nodig heeft en hoe dit toe te dienen;
 • Kan volgens protocol subcutaan, intramusculair injecteren en een vleugelnaald plaatsen;
 • Kan zwachtelen volgens de nieuwste richtlijnen;
 • Kan bloedsuiker prikken en insuline injecteren en weet waarop te letten;
 • Weet welke vormen van medicatie toediening er zijn en waarom medicatieveiligheid belangrijk is.

De docent
Deze scholing wordt gegeven door Corine de Groot.
Corine is verpleegkundige en heeft meer dan 30 jaar verpleegkundige ervaring, o.a. op verschillende afdelingen in een ziekenhuis. Ze heeft diverse specialisatie opleidingen op haar naam staan, waaronder opleidingen Gynaecologie/obstetrie, de SEH-opleiding en de oncologie aantekening.
Inmiddels is ze alweer 10 jaar werkzaam als verpleegkundige in de wijk, en heeft ze veel ervaring opgedaan in een zelfsturend team.
Daarnaast is Corine werkzaam als zelfstandig verpleegkundige voor diverse organisaties. Ze schrijft scholingen, en geeft les in voorbehouden en risicovolle handelingen voor o.a. Scholing Dichtbij en het opleidingsbedrijf van UMCG Ambulancezorg.

Praktische info

Rating: Nog geen beoordelingen
Thema: Vaardigheden
Lesvorm: Klassikale les
Accreditatiepunten: 4
Kosten: € 133,00
Leden Coöperatie Dichtbij: € 99,00
Gegevens klassikale lessen ‘Vaardigheden met o.a zuurstof meten’
Datum en tijd: Vrijdag 17 februari 2023 9.30 t/m 14.30 uur
Elastische kousen en hulpmiddelen

Elastische kousen OIM
Datum: Donderdag 22 oktober 2020 en voor 2021 uitgesteld vanwege corona
Kosten: € 35,00 Voor medewerkers La Luna Care gratis.
Mentor: Deze cursus wordt gegeven door OIM

Stoma zorg

Stoma zorg

Een stoma is een kunstmatige uitgang. Een opening die een lichaamsholte verbindt met de buitenwereld. Meestal wordt een stoma aangelegd op de dikke darm, dunne darm of de urineleiders. Je krijgt een stoma als ontlasting of urine het lichaam niet meer via de natuurlijke weg kan of mag verlaten.

Datum: 22 januari 2019 om 15 uur
Mentor: Maarten van Coloplast

Wondzorg

Cursus Wondzorg verzorgt door Apotheek Medisch centrum 

Datum: 6 december 2018 17.00 tot 19.30
Kosten: 
Accreditatie punten: 
Mentor:
Ann de Vries Apotheek MCH

 

Ergotherapie

Wat doet een ergotherapeut, en wanneer schakelen wij hem in? Weet jij wat een ergotherapeut voor jouw cliënt kan doen? Weet jij wat en ergotherapeut voor jou kan doen? Optimale zelfstandigheid in woon- leef en werkomgeving.

Kosten € 45,00 ( gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 15.30 uur
Datum:
Accreditatie: 0
Mentor: Jet Aalders

Voorlichting Gezonde voeding

Gezonde voeding

Om van fase 2 naar fase 3 over te gaan gebeurd er veel in de hersenen van jongeren.

Hoe verantwoordelijk ben ik al als het gaat om gezonde voeding en besef ik dat het veel invloed heeft op mijn hersenen en mijn algehele functioneren. 

 

Door middel van deze voorlichting willen we inzicht creeeren in het doorlopen van de fases.

Kosten €
Tijd: 17.30 uur
Datum: Vrijdag 9 september
Accreditatie: 0
Mentor: Ginkeke Tillema

Voorlichting Brandveiligheid

 

Hoe verantwoordelijk ben ik al als het gaat om brandveiligheid. Ben ik mij bewust van het gebruik van stroom, roken in openbare ruimtes of huis, veilig koken enz…

 

Door middel van deze voorlichting willen we inzicht creeeren in de gevaren en verantwoord gebruik en handelen. 

Kosten €
Tijd: 17.30 uur
Datum: Vrijdag 10 maart
Accreditatie: 0
Mentor: Jan kooi Brandweer

Systeemtherapie

Systeem therapie  is een vorm van therapie waarbij de aandacht niet zozeer op het individu is gericht maar op wat zich afspeelt tussen individuen die deel uitmaken van elkaars leven, het systeem.

 

Deze toets is gemaakt om jouw kennis te toetsen. Online

 

Kosten: Voor medewerkers van La Luna Care)
Datum: Geheel 2022 online

Accreditatie bij V&VN/SKJ: 0
Mentor: Team Kwaliteit

Kennis toets 1 "Kwaliteit van zorg"

 

Deze toets is gemaakt om jouw kennis te toetsen. Online

 

 

Kosten: Voor medewerkers van La Luna Care)
Datum: 20-01-2021
Accreditatie bij V&VN: 0
Mentor: Team Kwaliteit

Wellness assistent

 online 

Deze toets is gemaakt om jouw kennis te toetsen. Online

 Voordelig relaxen in een wellness huisje | 20x de mooiste wellness huisjes!

 

Kosten: Voor stagiaires en cliënten op onze dagbesteding/ werkervaringsplaatsen van La Luna Care

Datum: geheel 2023 online
Accreditatie bij V&VN: 0
Mentor: Team Kwaliteit

Omgaan met agressie

 Omgaan met agressie – 5 tips | Securitas Nieuws

Deze toets is gemaakt om jouw kennis te toetsen. Online

Hoe ga je om met agressie in je werk?

 

 

Kosten: Voor medewerkers van La Luna Care)
Datum: Geheel 2023 online

Accreditatie bij V&VN/SKJ: 0
Mentor: Team Kwaliteit

Medicatie veiligheid

 

Kosten: Voor medewerkers van La Luna Care
Datum: Loopt het gehele jaar 2023 door 
Accreditatie bij V&VN: 5
Mentor: Marjolijn Blaauw

Pinea en Epilepsie

 

Deze voorlichting wordt online gegeven door SEIN om de verschillen te herkennen en op de juiste manier te handelen bij een aanval.

Wanneer gebruik je medicatie

 

 

Kosten: Voor medewerkers van La Luna Care)
Datum: 6 december 2021 16 uur JAARVERANTWOORDING SEIN
Accreditatie bij V&VN: 0
Mentor: Epilepsie Centrum Sein Groningen

Kennistoets 3 "Diabetes Mellitus"

In deze cursus leer je de theoretische kennis over Diabetes Mellitus en de praktische vaardigheden van subcutaan injecteren en glucose meten. Tevens de risico’s en contra indicaties.

Kosten € 45,00 ( gratis voor medewerkers van La Luna Care)
Tijd: 13.30 uur
Datum:
Accreditatie: Bij genoeg animo zal deze cursus gecrediteerd worden met 3 punten
Mentor:

Gesprekstechnieken bij Beeldzorg

 

Deze Cursus is gemaakt om jouw vaardigheden te verbeteren. Online

 

Kosten: Voor medewerkers van La Luna Care)
Datum: 15-02-2021
Accreditatie bij V&VN: 0
Mentor: Team Kwaliteit                                                               La Luna Care zorg & welzijn - Home | Facebook

GGZ College, een webinar boordevol interactie…

Hoe groot is jouw kennis over de geestelijke gezondheidszorg? Weet je alles al of wil je jouw kennis nog verder verdiepen?Naast alle GGZ-instellingen zijn er nog tientallen instanties die nauw verbonden zijn aan de geestelijke gezondheidszorg. Denk hierbij aan politie, gemeentes en ziekenhuizen, maar ook aan verslavingszorg, daklozenopvang en scholen. Iedere instantie is op een andere manier betrokken bij de cliënten van GGZ-instellingen. Wij willen door middel van het GGZ College de kennis over de psychiatrie bij deze doelgroep vergroten. Hoe we dat gaan doen? Door een interactief tafelgesprek te organiseren met interessante sprekers, prikkelende stellingen en prachtige verhalen. Ieder GGZ College heeft een ander thema en kan zowel online als in de zaal bekeken worden. Voor het GGZ College is accreditatie aangevraagd bij verschillende beroepsverenigingen.

Meld je hier aan voor verschillende cursussen.

Voor onderstaande beroepsgroepen wordt accreditatie aangevraagd:

 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

 • Verpleegkundig Specialisten Register

 • Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatiecommissie POH-GGZ

 • Beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers (Registerplein)

Full Job Description

Scholing voor praktijkopleiders

Wij zijn als La Luna Care een erkend leerbedrijf.

Zie hieronder de link van de SBB voor scholing voor praktijk begeleiders.

https://www.s-bb.nl/bedrijven/beroepspraktijkvorming/basisworkshops-voor-praktijkopleiders

Scholing Dichtbij

Wij zijn als La Luna Care lid van Coöperatie Dichtbij. Scholing dichtbij is ook een onderdeel en biedt vele geaccrediteerde scholing aan.

https://www.scholingdichtbij.nl/ voor inschrijven van scholing. 

Ook onze gedragswetenschapper volgt scholing. Onlangs heeft hij scholing gevolgd op het gebied van Dier en natuur inzeten binnen een behandelsetting en de nieuwste wetenschapelijke ontwikkelingen op het gebied van ASS.

    HKZ gecertificeerd

Cliënt tevredenheidsmeter

Dit wordt berekend op basis van een onafhankelijk onderzoeksbureau en onze eigen tevredenheidsonderzoeken. Voor deze gemiddelden nemen we de onderzoeken van de afgelopen 12 maanden.

Gevestigd in Medisch Centrum
Hoogezand-Sappemeer
La Luna Care, Erasmusweg 145
9602 AD te Hoogezand

Cliënt tevredenheidsmeter

Dit wordt berekend op basis van een onafhankelijk onderzoeksbureau en onze eigen tevredenheidsonderzoeken. Voor deze gemiddelden nemen we de onderzoeken van de afgelopen 12 maanden.