Missie

Missie, Visie en uitsluitingscriteria

La Luna Care biedt kleinschalige zorg & welzijn. Zowel bij de cliënt thuis als op locatie.

Diensten

  • Pedagogische en psychosociale hulpverlening
  • Jeugdzorg
  • Crisis/ Logeeropvang
  • Maatschappelijk werk
  • Begeleiding individueel
  • Dagbesteding en ervaringsplaatsen
  • Beschermd wonen voor jongeren in een traject naar zelfstandigheid
  • Complementaire zorg
  • Camping

Visie
“De kern: respectvol omgaan met de gehele mens. Ons lichaam werkt samen met onze geest en deze twee kunnen niet zonder elkaar. Als dit door omstandigheden wel gebeurt, is er tijd nodig om weer in balans te komen. Door dit samen met jou te doen zullen wij ons volledig inzetten. Om de balans terug te krijgen word je door ons begeleid en verzorgd op een deskundige en respectvolle manier.“

Uitsluitingscriteria op verzoek aan te vragen via info@lalunacare.nl