Mantelzorg

Mantelzorger zijn

U bent mantelzorger voor een van uw naasten die thuiszorg nodig heeft. Het kan zijn dat u, alleen of met uw gezin of familie, al heel lang mantelzorg verleent, maar de situatie zodanig verslechtert dat ook professionele zorg nodig is. Het kan ook zijn dat de ziekte van uw naaste u overvalt, en u plotseling mantelzorger bent. Hoe u de mantelzorg voor uw naaste ervaart, verschilt per persoon en per situatie. Maar dat u als mantelzorger belangrijk bent in het ‘zorg-systeem’ van uw naaste, dat is zeker.

Als mantelzorger is het ook fijn om bepaalde handelingen te leren. Wij kunnen u helpen met het eigen maken van zorgen voor een naasten of dierbare. Hierdoor kunt u meedraaien in het zorgsysteem samen met de thuiszorg die al komt.  Wij werken met een ECD (electronisch client dossier) van Nedap en u kunt via Caren zorgt mee rapporteren en mee lezen. 

Zorg moet passen
Als La Luna Care proberen we onze zorg en de zorg die u als mantelzorger verleent goed op elkaar af te stemmen. We gaan met u in gesprek over hoe we samen de zorg voor uw naaste kunnen organiseren, maar ook over het zo goed mogelijk ruimte maken voor het leven daaromheen. We kijken daarbij niet alleen naar de cliënt, maar ook naar wat u als mantelzorger nodig heeft. Wilt u uw rol blijven vervullen zoals u dat gewend was, of biedt de komst van La Luna Care u juist de ruimte om een deel van de zorg los te laten en wat bij te tanken?

 

Samenwerken
Mantelzorg is een gespreksonderwerp bij onze eerste kennismaking, gedurende de periode dat we als team zorg aan uw naaste verlenen, en tijdens de zorgevaluatie. Als La Luna Care staan we altijd open voor uw gedachten en wensen daaromtrent. Soms is het even zoeken naar het juiste evenwicht. Maar gaandeweg  ontdekken  we samen hoe we onze zorg en uw mantelzorg voor uw naaste het beste op elkaar kunnen afstemmen. 

Carenzorgt.nl
www.carenzorgt.nl  is een website waarmee mantelzorgers, familie en vrienden zelf online  de mantelzorg rond hun naaste kunnen coördineren. Carenzorgt.nl kan ook gekoppeld worden aan het zorginformatiesysteem waar we als La Luna Care mee werken. Op die manier kunnen we als zorgverleners en mantelzorgers makkelijk informatie met elkaar delen. Of dit bij u past, is eveneens een onderwerp van gesprek.

Blijf leren?

Hoe groot is jouw kennis over de geestelijke gezondheidszorg? Weet je alles al of wil je jouw kennis nog verder verdiepen?

Graag hiernaast inschrijven welke scholing je wilt volgen, wat je functie is, welk diploma je hebt en waar je werkzaam bent.  Zonder volledige informatie ben je niet ingeschreven voor de scholing.

Voorlichting !

Wij verzorgen vanuit de Brandweer, VNN en andere disiplines structureel voorlichtingen aan onze clienten en medewerkers.

Contact formulier

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

Mantelzorgen!

Als mantelzorger is het ook fijn om bepaalde handelingen te leren. Wij kunnen u helpen met het eigen maken van zorgen en verplegen voor een naasten of dierbare of u zelf. Hierdoor kunt u meedraaien in het zorgsysteem samen met de thuiszorg die al komt.

Creatieve vaktherapie!

Wij verzorgen Creatieve therapie zowel intern als extern voor onze clienten en medewerkers op onze prachtige locatie tussen dieren en natuur. Beleef & Geniet...