“Samenwerking maakt verbinding”.

Ketenzorg en La Luna Care

La Luna Care is een sterke voorstander van samenwerken. Dit om de cliënt alles te kunnen bieden d.m.v korte lijnen op kwalitatief hoog niveau. Wij hebben verschillende overeenkomsten met ketenpartners waarin wij veel expertise delen.

Hieronder staan een aantal keten zorgpartners beschreven. Binnen La Luna Care zijn wij actief in het beschermen van de cliënt tegen bureaucratie en kunnen wij snel zorgen voor de juiste expertise bij de betreffende cliënt. Als je deze bureaucratie zoveel mogelijk bij de cliënt weghaalt dan kan de cliënt beter in zijn kracht blijven staan en dit zal de zelfredzaamheid enorm bevorderen. Door de snelle en goede samenwerking tussen de ketenzorg partners zijn er geen wachttijden.

Binnen de coöperatie hebben wij goede samenwerkingen. Deze bestaan uit het delen van expertise, nachtzorg, hulpmiddelen uitleen, dementiezorg en ondersteuning in contacten met huisartsen/ziekenhuizen/apotheken/psychiatrie/jeugdzorg/ participatie en gemeenten. Ook bundelen wij onze kennis en expertise betreffende aanbestedingen. Wij vergaderen elke 3 weken binnen de coöperatie en hierin zijn wij zeer actief. We maken tevens gebruik van de zzp-ers in de zorg en de verschillende deskundigheidsniveau’s.

Wij evalueren 2 x per jaar de medicatie met de Apotheek en huisarts/specialist.
Tevens werken wij voor de wondzorg samen met Topzorg. https://www.verpleegkundigetopzorg.nl/

NIEUWS: Vanaf medio augustus 2018 zullen wij onze deuren sluiten aan de kerkstraat en zullen wij gaan verhuizen naar het nieuw te bouwen Medisch centrum Hoogezand-Sappemeer aan de Erasmusweg 177 te Hoogezand. Hierin zullen wij nog meer de samenwerking gaan opzoeken en expertises delen.