Begeleiding


La Luna Care biedt pedagogische en psychosociale hulpverlening, ontspanningstherapie en maatschappelijk werk.

Hierbij  coachen wij naar een doel dat je hebt gesteld binnen jouw beperkingen en evt. daarbuiten. Iedereen heeft momenten dat het alleen niet lukt, dat je iemand nodig hebt die jou ondersteunt. Bij psychische of sociale problemen kun je om begeleiding vragen, dit heet ook wel individuele begeleiding. Veelal wordt deze individuele begeleiding ingezet als verlengstuk op de behandeling van de psychiater of psycholoog. Een begeleidingsplan ligt in het verlengde van de doelen van de behandelaar en jouw wensen.
Het gevolg van individuele begeleiding is vaak dat er minder bezoeken aan de psychiater nodig zijn en de ondersteuning daadwerkelijk op maat is met de situatie en er sneller resultaten waarneembaar zijn.
Naast de indicatie kan er ook een indicatie voor “begeleiding in de groep” worden afgegeven”. Ook kun je bij ons wonen in een traject naar zelfstandigheid.
Zie hieronder de link voor jongeren onder de 18 jaar.

Wie vraagt de indicatie aan ?

Onze hulpverleners kunnen samen met u een meldingsformulier invullen en deze vervolgens opsturen of samen met u langs brengen naar het sociale team in uw wijk. Het gaat hierbij dan om begeleiding individueel, dagbesteding, huishoudelijke zorg of jeugdzorg. Zij zullen contact met u opnemen en er zal een keukentafel gesprek plaatsvinden, daarna zullen zij beslissen of u in aanmerking komt voor een wmo indicatie.
Bedenk wel; behandeling is altijd voorliggend. ( behandeling in ziekenhuis, huisarts, psychiater) Tevens is een medische grondslag noodzakelijk. Grondslag is bepalend voor het soort zorg die u ontvangt. De grondslag kan zijn Somatisch (lichamelijk) of Psychiatrisch (geestelijk). Onze wijkverpleegkundigen kunnen de zorg en verpleging indiceren die nodig is. Zij zijn verantwoordelijk voor de indicaties die verlopen via de zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige indiceert niet als er een indicatie via de wmo verloopt maar kijkt wel samen met u naar welke zorg u nodig heeft. Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners, bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker.
Als u een WLZ indicatie heeft voor zorg met verblijf kan La Luna Care de overbruggingszorg thuis leveren. Wij geven u hierbij voorlichting en advies indien gewenst .

Voor een indicatie geld wel een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen. U kunt dit zelf berekenen op de website van het Cak.